In Nieuw-Mathenesse zijn 1200 woningen gepland

Schiedam krijgt 12 miljoen euro om woningbouw te versnellen

Schiedam krijgt 12 miljoen euro om woningbouw te versnellen

SCHIEDAM - Schiedam ontvangt 12 miljoen voor de aanleg van Nieuw-Mathenesse. Dit geld is onderdeel van de 1,5 miljard die de rijksoverheid uittrekt om gemeenten te helpen bij een versnelde aanleg van maatregelen die nodig zijn voor de bereikbaarheid van nieuwe woningen. Dankzij dit geld kunnen de maatregelen om de al geplande 1200 woningen in Nieuw-Mathenesse goed bereikbaar te maken sneller worden uitgevoerd. Hierdoor kan een deel van de woningen eerder worden gebouwd.

"In Nieuw-Mathenesse werkt de gemeente Schiedam aan het opnieuw inrichten van het bedrijventerrein. Het noordelijke deel van Nieuw-Mathenesse moet over 15 jaar een modern, stedelijk en gastvrij gebied zijn waar ruimte is voor wonen, werken en recreëren: een nieuwe wijk naast de binnenstad en onderdeel van het Dutch Distillers District. Een plek waar de geschiedenis van de glasindustrie nog zichtbaar is en waar ruimte blijft voor distilleerders", aldus de gemeente.

Betere bereikbaarheid en meer verbindingen met de binnenstad
De verdeling van de versnellingsgelden werd donderdag bekendgemaakt door minister Hugo de Jonge. Vanwege het grote woningtekort in Nederland hebben de ministers van Infrastructuur & Waterstaat en Volkshuisvesting en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 1,5 miljard vrijgemaakt om gemeentes te helpen om maatregelen die nodig zijn voor de bereikbaarheid van nieuwe woningen sneller uit te voeren.

Wethouder Antoinette Laan van Wonen is blij met de versnellingsgelden: “Met deze gelden kunnen we zorgen dat we sneller aan de slag kunnen met bereikbaarheid en het maken van extra verbindingen vanuit Nieuw-Mathenesse naar de binnenstad en naar station Schiedam Centrum. Er is daarbij aandacht voor parkeren, wegen en fiets- en wandelpaden. We zorgen hiermee dat een deel van de geplande woningen in Nieuw-Mathenesse eerder kan worden gebouwd. Dat is goed nieuws voor Schiedamse huishoudens, die daardoor sneller zicht hebben op een nieuwe woning.”

Samenwerking met andere gemeenten
Schiedam heeft bij het aanvragen van dit geld samengewerkt met andere steden binnen de Verstedelijkingsalliantie. De Verstedelijkingsalliantie is een samenwerkingsverband van 8 steden (Dordrecht, Rotterdam, Schiedam, Delft, Den Haag, Rijswijk, Leiden en Zoetermeer), Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Provincie Zuid-Holland.

Deze alliantie heeft de ambitie om minstens 170.000 woningen en 80.000 banen te realiseren in de periode tot 2040. Ook diverse projecten van andere steden uit dit samenwerkingsverband hebben geld toegezegd gekregen. Schiedam krijgt de versnellingsgelden definitief als er is voldaan aan de 25% cofinancieringseis. De gemeente heeft tot 1 oktober de tijd om aan deze eis te voldoen.

Lees ook ons eerdere artikel: Gemeente wil woningbouw in Nieuw-Mathenesse versnellen

Afbeelding: de afbeelding geeft een indruk van de mogelijke volumes, maar is geen concreet ontwerp (bron gemeente Schiedam; zie ook dit artikel)

24-06-2022