Rond Van Deventerstraat 300 sociale huurhuizen en 400 huizen in het middensegment

Hier worden ruim duizend woningen gebouwd

Hier worden ruim duizend woningen gebouwd

SCHIEDAM - De gemeente Schiedam heeft een Woon-werkakkoord gesloten met de Provincie Zuid-Holland. Gezamenlijk is afgesproken om het noordelijk deel van bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse te transformeren naar een gebied voor wonen en werken. In het gebied rond de Van Deventerstraat, zeg maar achter de Grensflat en Rotterdamsedijk, komen ruim duizend woningen. Daarvan beslaat ruim dertig procent uit sociale huurwoningen.

Waar Nieuw-Mathenesse nu nog uitsluitend een bedrijventerrein is, biedt het in de toekomst ruimte voor werken, wonen en recreëren. Het akkoord betekent aldus de gemeente een belangrijke stap om vaart te maken met het bouwen van nieuwe woningen én tegelijkertijd te voorzien in voldoende en kwalitatief goede en passende ruimte voor bedrijvigheid in Schiedam.

Woningbouw toevoegen
In de Van Deventer-driehoek in het noordelijk deel van Nieuw-Mathenesse zullen minimaal 1.000 woningen worden gerealiseerd. "Woningen in een aantrekkelijk, goed bereikbaar gebied in de directe omgeving van veel voorzieningen. Minimaal 30 procent van de woningen zal vallen in het sociale segment en minimaal 40 procent in het middensegment. Dit draagt ook bij aan het gebruik van het openbaar vervoer, zowel langs de Oude Lijn als langs de Hoekse Lijn", aldus de gemeente in een persbericht.

Ruimte voor bedrijven
Naast woningen komt er tot maximaal 40.000 m² werkruimte voor kleinschalige bedrijvigheid, die zich goed laat mengen met de woonfunctie van het gebied. Zo krijgt ook het economisch vestigingsklimaat nieuwe impulsen. De totale ruimte voor bedrijvigheid neemt door de voorgenomen plannen uiteraard af. Ook is er in het noordelijke gedeelte geen ruimte meer voor bedrijven in hoogste milieucategorieën. Op grond van provinciale regelgeving bestaat een compensatieplicht voor die ruimte (in deze ontwikkeling circa 6,6 ha), waarbij in geval van grote urgentie voor een ontwikkeling, in woon-werkakkoorden afspraken worden gemaakt over de wijze van compenseren. Met een compensatieplan zet de gemeente Schiedam breed in op versterking van het vestigingsklimaat binnen de gebiedsontwikkelingen Nieuw-Mathenesse, Havens en Schiedistrict. Daarmee voldoet Schiedam ruimschoots aan de compensatieverplichting.

Distilleercluster en zuidelijk deel
Het aanwezige distilleercluster in Nieuw-Mathenesse wordt verder ontwikkeld. Het ambachtelijke en historische karakter van de gevestigde distillateurs behoudt een belangrijke rol binnen het gebied. Het zuidelijk deel van Nieuw-Mathenesse wordt een eigentijds en duurzaam bedrijventerrein.

Meepraten
De ideeën voor Nieuw-Mathenesse zijn vastgelegd in een ‘Ruimtelijk raamwerk’, dat door burgemeester en wethouders is vrijgegeven voor participatie. De plannen voor de deelgebieden Noord en het Distilleerderscluster zijn al iets concreter uitgewerkt. Daar is herontwikkeling dan ook actueler en urgenter. Om te komen tot de best mogelijke invulling van het gebied nodigt de gemeente in de periode tot de zomer Schiedammers, ondernemers en investeerders uit om mee te denken en ideeën aan te dragen. Voor de deelgebieden Gustoweg en Nieuwe Maas is verdere uitwerking nodig. Dat staat gepland voor het najaar van 2021.

Hier lees je ons eerdere bericht over de gebiedsontwikkeling in Nieuw-Mathenesse:
https://www.deschiedammeronline.nl/artikel/details/gemeente-wil-woningbouw-in-nieuw-mathenesse-versnellen

Hier lees je ons volgende bericht over dit onderwerp:
https://www.deschiedammeronline.nl/artikel/details/maar-waar-ligt-die-van-deventer-driehoek-dan-precies


Afbeelding: de afbeelding geeft een indruk van de mogelijke volumes, maar is geen concreet ontwerp

 

16-03-2021

bannewenne

30 Jaar DBK_schiedammeronline

bannersfg

Banner sgs(002)

banner

rdc

bannerservice

irado banner 250x208 (002)