Rijk wijst aanvraag gemeente om subsidie voor aanpak Staatsliedenbuurt af

Opnieuw vertraging in de aanpak van 'schimmelbuurt' in Nieuwland

Opnieuw vertraging in de aanpak van 'schimmelbuurt' in Nieuwland

SCHIEDAM - Het ministerie van Binnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de gemeente Schiedam laten weten geen geld toe te kennen aan het project 'Hart van Nieuwland'. Dit project gaat met name om de herstructurering van de onder meer door achterstallig onderhoud van de portiekwoningen geteisterde Staatsliedenbuurt.

Zo hebben veel inwoners van de portiekflats last van schimmelvorming in hun huis. Ook de buitenruimte in de buurt toont de achteruitgang. 

Het college heeft de afwijzing van de subsidie in een brief aan de gemeenteraad laten weten. "Het gaat om herstructurering van verschillende delen van de wijk Nieuwland met name de Staatsliedenbuurt met de werktitel “Hart van Nieuwland”, waar vanaf 2021 verspreid over de wijk 1.278 duurzame woningen worden gebouwd die nieuw aan onze woningvoorraad kunnen worden toegevoegd waarvan circa 75% in de categorie betaalbaar. Het ministerie heeft laten weten in deze tranche geen geld toe te kennen aan het project. Wel heeft het ministerie aangegeven dat bij de volgende tranche ‘Hart van Nieuwland’ zeker weer ingediend kan worden. Wij gaan nu de precieze redenen waarom de toekenning nu niet heeft plaatsgevonden onderzoeken zodat wij daar ons voordeel mee kunnen doen bij de
volgende aanvraag."

"De ambities voor ‘Hart van Nieuwland’ en de hele wijk blijven onverminderd overeind staan, maar met name het tempo van de herstructureringen zijn we wel afhankelijk van een Rijksbijdrage. Het voornemen is om bij de openstelling van de 3de tranche weer een aanvraag in te dienen. De definitieve datum voor indiening van de 3de tranche is nog niet afgegeven door het ministerie, maar de verwachting is dat voor de zomer het plan opnieuw kan worden ingediend."

Voor deze derde tranche overweegt Schiedam nog een aanvraag in te dienen, te weten voor het gebied Nieuw Mathenesse.

Wethouder Fahid Minhas liet enkele weken geleden weten (artikel 17-2-2021): "Er liggen geen concrete plannen klaar. Het enige wat we weten is dat sloop/nieuwbouw de enige en beste oplossing is voor de Staatsliedenbuurt. De huizen renoveren, is vanuit financieel oogpunt niet duurzaam. Het moment en de manier waarop dit gaat gebeuren, is afhankelijk van het verkrijgen van de middelen. Als we er rijkssubsidie voor krijgen - dat horen we hopelijk binnen een week -  dan kunnen we snel aan de slag. Als het rijk ons niet helpt, dan moeten we het als gemeente samen met Woonplus doen. We gaan dan een plan uitwerken en aan de gemeenteraad vragen om geld beschikbaar te stellen. Het is dan aan de gemeenteraad om daarmee in te stemmen. We hopen dit jaar nog met een voorstel naar de gemeenteraad te kunnen."
Hier lees je het complete artikel:
https://www.deschiedammeronline.nl/artikel/details/wethouder-hoopt-binnen-week-te-horen-schiedam-subsidie-krijgt-voor-schimmelbuurt-in-nieuwland

Hier kun je een voorbeeld van de schimmelvorming zien:
https://deschiedammeronline.nl/artikel/details/woningen-met-schimmelvorming-denk-constateert-mensonterende-toestanden-in-nieuwland

Lees ook artikel over de mensonterende omstandigheden:
https://www.deschiedammeronline.nl/politiek/details/woningen-met-schimmelvorming-denk-constateert-mensonterende-toestanden-in-nieuwland

Hier zie je meer foto's van de Staatsliedenbuurt:
https://www.deschiedammeronline.nl/fotoboek/details/staatsliedenbuurt-in-schiedam-nieuwland

Foto boven: de Van Hallstraat
Foto onder: de Heinsiusstraat, de meeste flats zien eruit zoals de flat links, rechts zie je een van de reeds gerenoveerde flats

Foto's (c) De Schiedammer Online

heinsiusstraat

04-03-2021