Bomenridders Schiedam over bewateren van bomen door gemeente Schiedam:

'Het probleem van niet op tijd water geven, speelt al meer dan tien jaar'

'Het probleem van niet op tijd water geven, speelt al meer dan tien jaar'

SCHIEDAM - Stichting De Bomenridders (Bomenridders Schiedam) is het oneens met de gemeente Schiedam, die vorige week op onze website toelichtte waarom bepaalde bomen op de Horvathweg onvoldoende water krijgen en binnenkort zullen worden gekapt. Je kunt de visie van de Bomenridders hieronder integraal lezen. Daarin wordt ook aangekaart dat op andere locaties in Schiedam jonge bomen onvoldoende water krijgen, zoals aan de Westvest (foto’s boven dit artikel).

INGEZONDEN

“Inhoudelijke reactie van de Bomenridders op het bericht van de gemeente Schiedam over de verdorde bomen op de Horvathweg.

Voor de leesbaarheid wordt eerst het commentaar van de gemeente herhaald (de cursieve teksten) en volgt daarna de reactie van de Bomenridders.

De gemeente geeft aan: ’Het is bij de gemeente bekend dat de bomen aan de Horvathweg er slecht aan toe zijn. Een aantal van de bomen is inmiddels ook afgestorven en deze zullen binnenkort worden gerooid (niet vergunningplichtig). De beplanting waarover het hier gaat bestaat uit een middenberm met daarin grote verplante platanen en jonge standaard bomen. In de berm tegen de spoorlijn gaat het om een mix van Zuilplatanen (uit de Jacob Catslaan) en uit een kwekerij afkomstige andere bomen zoals Den en Sierappel. De bomen zijn jaren geleden verplant vanuit o.a. de Jacob Catslaan en uit de middenberm van de plek waar nu de huizen langs het Dr. Zamenhofpad staan. De bomen hebben 3 jaar lang nazorg gehad. Dat er bomen zijn afgestorven heeft ermee te maken dat ze ver boven het grondwater staan. De bomen moeten het in de eerste jaren van watergiften of aanwezig hangwater hebben. In de laatste 3 jaar hebben we extreem lange en droge periodes gekend. Met name een zeer warm en droog voorjaar geeft een negatief effect omdat de boom dan veel vocht verbruikt bij bladzetting en dat door hoge temperaturen de verdamping wordt bevorderd.’

De reactie van de bomenridders hierop is: Een groendeskundige weet dat na aanplant op een hangwaterlocatie (dat zijn alle gemeenten in zuid- en oost-Nederland) langer water gegeven moet worden dan op een locatie waar het grondwater bereikbaar is; vooral nu de zomers vaker warmer en droger zijn dan vroeger. 
Overigens was 2021 een koele vochtige zomer.

De gemeente stelt dat de bomen die er slecht aan toe zijn ‘niet vergunningplichtig zijn’, dat wil zeggen zonder vergunning gekapt mogen worden. Waarop baseert men dit? 

Uit eigen ervaring in de Plantage weten we dat het probleem van niet op tijd water geven al meer dan 10 jaar speelt. De gemeente Schiedam heeft eigenlijk geluk dat de meeste bomen in de stad op een grondwaterlocatie staan, anders sneuvelden nog veel meer bomen kort na aanplant. Er is klaarblijkelijk geen controle over het op tijd water geven aan jonge beplanting als het tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoort; wij kunnen overal in de stad de voorbeelden aanwijzen, zie twee foto’s van jonge bomen op de Westvest.

De gemeente geeft aan: ’Inmiddels is de achteruitgang van een aantal bomen zodanig ver gevorderd dat herstel uitgesloten is.’

De reactie van de Bomenridders: Wij zijn benieuwd welke exemplaren dood of stervend zijn, wat de oorzaak is en wanneer die omgezaagd worden.

De gemeente meldt: ’Verplanten naar een andere locatie is zinloos omdat de bomen die in verminderde conditie verkeren dat niet zullen overleven. Die bomen krijgen in droge perioden water via de watergeefronden.'

Vraag van de Bomenridders: Waarom zou je bomen van de Horvathweg naar een andere locatie verplanten? Op de Horvathweg hebben we gezien dat er dit jaar geen water is gegeven en is de toezichthouder 3 weken geleden (tevergeefs) al gewezen op de alarmerende situatie. 
Ondanks dat de gemeente ongeveer 100.000 € uitgegeven heeft aan de aanplant van de groenvoorziening en 200 m3 grond die langer water kan vasthouden, heeft men het er dit jaar op aan laten komen door de benodigde kosten voor 3x water geven à € 400 per keer niet te besteden.

De gemeente meldt: ‘Omdat op termijn werkzaamheden aan de Horvathweg zullen gaan plaatsvinden, is ervoor gekozen om nu geen extra geld aan nieuwe bomen uit te geven. Tegen die tijd gaan we opnieuw bekijken of en zo ja welke soort bomen op deze locatie passend zijn.’

De Bomenridders vragen: 

·       Kunt u concreet aangeven wat er aan werkzaamheden gepland is op de Horvathweg? 

·       En wanneer? 

·       Vind de gemeente het acceptabel dat jonge kapitaalkrachtige Rotterdammers die we naar Schiedam willen lokken (officieel Stadspromotiebeleid) en andere bezoekers in de komende jaren bij het binnenrijden van Schiedam de groenvoorziening van de Horvathweg in zijn huidige staat zien? 

·       Is dit tevens het beeld dat de gemeente beloofde aan de Gemeenteraad en haar inwoners bij het schrijven van het uitvoeringsprogramma “Buitengewoon Groen” in het najaar 2021?

·       De Schiedamse Bomenridders namen de uitdaging aan om in hun vrije tijd 5000 liter water aan de zieltogende bomen te geven. Gaat de gemeente deze zomer weer water geven?

Op onderstaande foto laat boomexpert Huib Sneep (met oranje hesje, red.), zien dat deze Zuilplataan onder de schors nog geheel groen is. 

Afbeelding1

Hieronder twee foto’s van jonge bomen en struiken aan de Westvest die verdroogd zijn omdat ze geen water hebben gehad. Dit komt overal in Schiedam voor. Alleen op deze locatie is al meer dan 2000 € geïnvesteerd voor aankoop en aanplant van de bomen en grote struiken."

Afbeelding2

Afbeelding3

Hier lees je onze eerdere artikelen:
Yorick Haan over door droogte 'verpieterende platanen': "Ik vind de reactie van de gemeente plat gezegd stom!"

'Bij reclameren bij gemeente word je doorverwezen naar BuitenBeter-app'; Bomenridders schieten uitdrogende platanen te hulp met deze waterkar

08-08-2022