In deze 'Week van de Veiligheid'

Steekwapens inleveren op politiebureau zonder gevolgen voor bezitter

Steekwapens inleveren op politiebureau zonder gevolgen voor bezitter

SCHIEDAM - Deze week kunnen steekwapens bij het politiebureau worden ingeleverd, zonder gevolgen voor de bezitter. Het steekwapenbezit onder jongeren is zorgwekkend. Ook vuurwapens kunnen zonder gevolgen voor de bezitter worden ingeleverd, maar daarvoor komt een agent in burger bij de bezitter thuis langs.

Jan Schrijver

Het is deze week de jaarlijks te houden 'Week van de Veiligheid'. In deze week valt ook de landelijke 'inleveractie steekwapens' als onderdeel van de campagne ‘Drop je knife en doe wat met je life’. Ook Schiedam doet mee aan de 'inleveractie steekwapens'. De steekwapens kunnen tot en met zondag 17 oktober straffeloos worden ingeleverd op het politiebureau op het Bijdorpplein, van 8.00 uur tot 22.00 uur. 

De vorige keer dat er in Schiedam zo'n actie was waar je anoniem wapens kon inleveren, viel de opbrengst daarvan tegen. Er werden toen zo'n 15 á 20 steekwapens ingeleverd. Maar ook ditmaal doet Schiedam weer van harte mee aan deze actie. Elk wapen dat 'van de straat' wordt gehaald is er immers één.

"Ongeveer driekwart van de gemeenten in ons land doet mee. Als Schiedam doen wij mee in de volle overtuiging dat zo'n actie van groot belang is. Heb je zekerheid dat het zo veiliger wordt op straat? Nee, die kunnen we niet geven, maar elk ingeleverd wapen helpt. We willen géén wapens, niet op straat, niet in het openbaar vervoer, niet op school. Het steekwapenbezit, met name onder de jeugd, is bijzonder zorgwekkend. Deze actie is belangrijk omdat er wapens ingeleverd worden én ook om te werken aan bewustwording van het probleem bij de jongeren en bij hun ouders, om binnen gezinnen gesprekken over het bezit van wapens op gang te brengen."

"Zich veilig voelen. Zelfverzekerdheid. Willen meedoen. Stoer doen", kunnen aldus de burgemeester motieven zijn van jongeren om een steekwapen op zak te hebben. "Maar je bent met een steekwapen op zak niet veiliger. Jongeren staan onder druk, een simpele ruzie in een buurthuis of op school bijvoorbeeld kan al snel beslecht worden met een steekpartij."

Hoe werkt de inleveractie? De jongeren of bijvoorbeeld hun ouders kunnen naar het politiebureau gaan, waar een inleverbox staat. Daar kunnen de steek-, slag- of stootwapens worden ingeleverd. Dat gebeurt anoniem, zonder dat er vragen worden gesteld, zonder enige vorm van vervolging, zo verzekert burgemeester Lamers. Wel zal er iemand op het bureau toezicht houden op het inleveren, omdat voorkomen moet worden dat dit inleveren op zich tot gevaarlijke situaties kan leiden. Dit is puur voor ieders veiligheid, zo benadrukt de burgemeester. 

Stel dat je deze week anoniem een vuurwapen in wil leveren, zonder dat dit gevolgen heeft voor degene die het vuurwapen inlevert, kan dat ook? "Zeker, dat kan ook, maar het werkt anders. Wij vragen om dan te bellen met 0900-8844. Op dit nummer van de politie kan een afspraak worden gemaakt voor het ophalen van het vuurwapen bij de bezitter van het vuurwapen. Een agent in burger haalt het vuurwapen dan op, met alle garanties van anonimiteit." Werpt dit geen drempel op voor het inleveren van een vuurwapen? "We willen niet dat mensen met vuurwapens over straat lopen, ook niet om deze te gaan inleveren bij het politiebureau. Dat is onveilig en dat kunnen we niet toestaan."

In Schiedam zijn verschillende gebieden aangewezen waar preventief gefouilleerd mag worden. Bij dit preventieve fouilleren zijn van maart 2021 tot september 2021 23 steekwapens ingenomen (waarvan twee machetes) en vier vuurwapens. In het half jaar ervoor waren dat 21 steekwapens en vijf vuurwapens. Het gros daarvan is in beslag genomen van jong volwassenen en jongeren. (binnenkort worden de gebieden waar preventief gefouilleerd mag worden opnieuw vastgesteld. De bestaande gebieden zullen naar het zich laat aanzien gehandhaafd worden en er zal mogelijk een uitbreiding bij komen). Daarnaast worden er ook in de normale politie- en recherchepraktijk jaarlijks de nodige wapens in beslag genomen, zo merkt burgemeester Lamers op.

Om het wapenbezit bij jongeren te bestrijden, brengen wijkagenten bezoeken aan alle scholen voor voortgezet onderwijs in Schiedam. Dit gebeurt op basis van een door gemeente/politie met de scholen gesloten convenant. De wijkagenten geven voorlichting. Ook houden zij periodiek controles van de lockers. Het staat de burgemeester niet vrij om aantallen gevonden wapens te noemen, zo geeft hij ons desgevraagd aan. "Dat we wapens aantreffen in de lockers komt overigens in alle schooltypes voor, dus ook bij het vwo/gymnasium", zo wil hij wel het mogelijk bestaande misverstand wegnemen dat wapenbezit zich zou beperken tot bepaalde schooltypes.

Foto: burgemeester Lamers dinsdagmiddag tijdens het gesprek met de pers (c) De Schiedammer Online

Over de Week van de Veiligheid: lees ook
Kinderen met game HackShield weerbaar maken tegen cybercriminaliteit

12-10-2021

error showing content
error showing content

SMS-deSchiedammer (1)

30 Jaar DBK_schiedammeronline

21_0231_SCH_SWK_Banner_DeSchiedammer--250x208px_DEF

Banner sgs(002)

banner

rdc

bannerservice

irado banner 250x208 (002)

grip

error showing content