Oud-wethouder Chris Zijdeveld over 'Groenoord van het gas'

"Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”

"Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”

SCHIEDAM - Kethel Tuindorp-bewoner ir. Chris Zijdeveld stuurde de gemeenteraad dit weekeinde een brief over "de verdere risico's bij ondoordacht 'van het gas afgaan', iets wat mijns inziens in Schiedam dreigt te gebeuren". Chris Zijdeveld was gedurende 20 jaar (1974-1994) voor de PvdA wethouder in Schiedam. Hij had onder meer duurzaamheid en stadsontwikkeling in zijn portefeuille. Hieronder kun je de integrale brief van Zijdeveld aan de gemeenteraad lezen.

"Zeer gechte dames en heren,

Het is mij bekend dat de positie van raadsleden er niet gemakkelijker op is geworden. Steeds ingewikkelder en zwaarder nationale en soms internationale problemen vragen om oplossingen of minstens uitwerking op lokaal terrein.

Ik moest daar ook aan denken toen ik voor het eerst de slogan “Groenoord van het gas” zag. Meteen dacht ik: “nou nou, dat wordt een kluif”. Maar aanvankelijk was het mijn probleem niet. Dat veranderde door een simpele vraag voor een lokaal TV-programma “wat ik ervan vond”.

Kort na het uitzenden van mijn antwoord werd ik vanuit Groenoord benaderd. Steeds heb ik daarbij mijn kennis en ervaring gedeeld als antwoord op de vele vragen die me werden gesteld. Lange tijd heb ik mij verre gehouden van het geven van opinies.

Dat veranderde toen er op de website van een lokale, ook in uw raad vertegenwoordigde partij, een uitgebreide tekst verscheen waarbij de schrijver zich baseerde op en rechtvaardigde met de vele rapporten die hij tot zich had genomen (Zijdeveld doelt hier op ex-wethouder Jeroen Ooijevaar, red.). Ik ken de desbetreffende advieswereld. Zou me verre houden van sommigen en zou anderen alleen strak ingekaderde vragen stellen. Desondanks leek de schrijver te denken dat hij over de waarheid, niets dan de waarheid en de totale waarheid beschikte.

Met een vergezochte en belachelijke vergelijking over autorijden probeerde betrokkene de grote inzet van de lokale groep van Milieudefensie tot dwalingen te maken. Ik vrees zelfs dat zijn tekst gebruikt is bij pogingen om een wig te drijven tussen verschillende onderdelen van Milieudefensie.

Toen was voor mij de maat vol. Ik schreef een opinietekst die gepubliceerd werd in Schiedam24 en die later via Linkedin is doorgelinkt. Het doet mij genoegen dat de Linkedin tekst door een aantal bij de Gemeente Schiedam betrokkenen is gelezen. Het deed mij nog meer genoegen toen ik vernam dat er zelfs in een debat in uw raad naar mijn tekst is verwezen. Gelukkig zijn er mensen die zich breder oriënteren dan alleen maar uit de rapporten die ze krijgen voorgeschoteld.

Tegen die achtergrond stuur ik u als bijlage een kopie van een tekst uit de afgelopen weekendbijlage van het solide dagblad Trouw over afkoppelen van het gasnet. 1)

Ik hoop dat deze tekst ook in aansluiting op de tekst van mijn hand, waaraan ik hierboven refereerde, u kan helpen bij het completeren van het beeld en kan bijdragen tot nadere verantwoorde besluitvorming over: “Groenoord van het gas”.

Met grote inzet eerst werken aan vermindering van de energievraag (met als neveneffect verhoging van het thermisch comfort) is niet alleen voor Groenoord de enig juiste prioriteit. Het zou ook moeten gelden voor alle nieuwbouw en renovatie in de stad.

Er is alle reden voor een herwaardering van meerdere besluiten.

Ik wens u wijsheid toe en vergeet niet: “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”.

Chris Zijdeveld"

1) Nee, we moeten niet van het gas af (en dat gaan we ook niet), door David Smeulders, in Trouw, 5 februari 2022

Foto: het huidige kantoor van woningcorporatie Woonplus in Groenoord; Woonplus is één van de aanjagers van “Groenoord van het gas”; de corporatie verhuist over enkele jaren overigens naar gebouw s'MAAK in Schiedam Oost

08-02-2022

mrvo_logobutton

thumbnail_Banner  (1)

SWV logo_RGB-1-1