De ondernemer, de dood en belastingen

De ondernemer, de dood en belastingen

SCHIEDAM - “In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes.” (Benjamin Franklin, 1789) Bijna iedereen zal bovenstaand citaat kennen. Een verdrietige constatering is dat deze twee – dood en belastingen – vaak samenvallen. Bij elk overlijden komt de belastingdienst immers om de hoek kijken om de belasting te innen die het rijk toekomt. 

door Jeroen de Vos

Zo ook bij het overlijden van een ondernemer. En de financiële situatie van een ondernemer is een stuk complexer dan die van iemand die gewoon in loondienst is. Er moet aan veel meer gedacht worden. Daar wil ik bij deze graag een keer je aandacht voor vragen. 

Het is belangrijk om als ondernemer tijdens je leven vast te stellen wat er met de onderneming zal gebeuren als je onverhoopt overlijdt. Is er dan iemand beschikbaar die (tijdelijk) als bedrijfsleider kan fungeren? Als dit niet goed is geregeld, zal de continuïteit van je onderneming snel in gevaar komen. Daarom is het zinvol om in je testament een procedure vast te leggen voor de opvolging bij overlijden. Wijs iemand met voldoende gezag aan, die zich om de continuïteit van de onderneming bekommert. 

Ook fiscaal gebeurt er nogal wat door een overlijden van de ondernemer. 

Heb je een eenmanszaak?  Dan leidt overlijden tot een realisatie van de in de onderneming aanwezige meerwaarde (de stille reserves en de goodwill). Over deze zogenoemde stakingswinst moet tegen het progressieve tarief in box 1 worden afgerekend. 

Op verzoek (let op: dat gaat dus niet vanzelf!) kan er uitstel van betaling van deze aanslag inkomstenbelasting worden verkregen. Het uitstel bedraagt maximaal tien jaar en is renteloos. 

Zijn je erfgenamen, de kinderen bijvoorbeeld, in staat de zaak over te nemen, dan kan ook gebruik worden gemaakt van de doorschuifregeling. Directe afrekening blijft dan achterwege. Maar ook om deze regeling moet schriftelijk worden verzocht.  

Een derde optie om directe afrekening te voorkomen is om ter hoogte van de stakingswinst een bankspaarproduct of lijfrente te kopen. De inleg is aftrekbaar van de stakingswinst en de uitkeringen zijn pas te zijner tijd belast bij de erfgenamen. 

Je ziet: er is heel wat te besluiten. En dan heb ik de situatie waarin je onderneming in de BV-vorm wordt gedreven nog niet eens besproken! Mijn advies luidt dus: zadel erfgenamen niet met nog meer problemen op dan zij al hebben. Denk na over de diverse scenario’s. En laat je goed informeren door je belastingadviseur.  

Foto: drs. Jeroen de Vos RB, 
belastingadviseur en partner bij MRVO accountants belastingadviseurs


Hier lees je eerdere fiscale columns door Jeroen de Vos:

Ook fiscaal is het leuk om iets te schenken

De notaris krijgt het druk in december

Wees je bewust van de harde grenzen in Belastingland

Vrijwilligers in Belastingland

09-08-2021

mrvo_logobutton

Banner Domburg Promopin Lasergraveren

thumbnail_Schiedammer - OS

atuover1000

thumbnail_Banner  (1)

AOH Banners Schiedammer online