Wim Post gooit de politieke handdoek in de ring

Wim Post gooit de politieke handdoek in de ring

SCHIEDAM - Wim Post (voorzitter Leefbaar Schiedam) deed vorige week via JW TV een oproep aan lokale partijen om samen te nieuwe verkiezingen in te gaan. Dat leverde de dag erna diverse negatieve reacties op van de lokale partijen, eveneens via JW TV. Nu heeft Wim Post per brief gereageerd. Het lijkt erop dat hij de handdoek in de ring gooit.

De links naar de video's van JW TV vind je hier:

https://www.deschiedammeronline.nl/artikel/details/wij-hebben-geen-buitenhuizen-en-ik-ben-geen-pluche-zitter

Het komt erop neer dat hij stopt met zijn politieke activiteit, tenzij er toch een fusie van lokale partijen zou komen en hij gevraagd wordt Leefbaar Schiedam (nu niet in de raad vertegenwoordigd) te laten meedoen. Voor zijn vrouw Anneke wordt er door Wim ook gemeld, dat zij geen ambitie heeft voor een volgende raadsperiode. Maar ook hier geldt:  tenzij zij door een partij wordt gevraagd zich verkiesbaar te stellen. Anneke Post zelf heeft er wel moeite mee om te stoppen, omdat er nog dossiers zijn die nog niet afgerond zijn en wellicht ook niet zullen zijn in maart 2021 als de nieuwe verkiezingen weer zijn, zoals de ophogingen in Schiedam Noord, waarin bepaalde buurten 'vergeten' worden, een dossier als betaald parkeren ("Waarom in West en Oost? En in Sveaparken niet, terwijl daar de mensen met dikke beurs wonen") en het feit dat er kinderen in armoede leven ("Die gaan zonder ontbijt naar school"). 

Wim Post stuurde de onderstaande tekst naar Maarten Reuderink (OPS), Duncan Ruseler (AOV), John Maris (PS), Monique Rotteveel en Arie Villerius (LOS).

"Hallo dame en heren, eerst even ter verduidelijking, wij, Anneke en ik, hebben geen ambitie om in een volgende raad deel te nemen, tenzij er een vraag komt van een partij om mee te doen.

Maar mocht er een samenwerking tot stand komen, in welke vorm dan ook, nemen wij alleen kennis en ons netwerk mee.

Het idee erachter was om als mogelijke coalitiepartner iets mee kunnen nemen in het coalitieakkoord van 2022. Nu de meeste van jullie te kennen geven als zelfstandige fractie verder te gaan, wat ik jammer vind, wensen wij jullie veel succes.

De aanleiding was o.a. het uitvoeringsprogramma Mobiliteit. In het raadsvoorstel wordt dit als noodzaak gezien en het rechtvaardigt deze wethouder om de algemene reserves daarvoor leeg te plukken en het tekort in 2022 en 2023 terug te storten. De nieuwe raad begint dus met een lege portemonnee, terwijl de begroting een tekort kent. Dit heet onbehoorlijk bestuur. Daarnaast verbaas ik me erover dat er al delen in uitvoering zijn genomen zonder besluit van de raad."

14-09-2021