Reactie van Matrice op kappen bomen op hun terrein

'We betreuren het dat 3 populieren en prunus gekapt worden'

'We betreuren het dat 3 populieren en prunus gekapt worden'

SCHIEDAM - Bomenridders Schiedam riep gisteren via een bericht buurtbewoners op hun verontwaardiging over te brengen aan Matrice over de voorgenomen kap van vijf bomen op het terrein van de uitvaartverzorger. Matrice-directeur Christian van der Gaag heeft hierop vanmorgen gereageerd. Je kunt zijn reactie hieronder lezen.

"Het dossier is superlastig. We hebben ons hierin door een bomenexpert laten adviseren. Wij hebben het besluit niet lichtvoetig genomen, want het liefst zouden we ze niet weghalen. 

We hebben te maken met de buurt en de emoties die het bij buurtbewoners losmaakt. We hebben ook reacties ontvangen van andere mensen bij wie de voorgenomen kap emoties losmaakt, die ons hebben laten weten dat de bomen hun troost hebben gegeven tijdens moeilijke ogenblikken. Voor sommige mensen zijn ze symbool van een uitvaart die hier heeft plaatsgevonden. Al die reacties grijpen ons zeker aan. Ik werk hier anderhalf jaar en ook bij mij maakt het emoties los, alsook bij de collega's die hier al veel langer werken.

Als een bedrijf, met 27 medewerkers, hebben we te maken met risico's en aansprakelijkheid. Er vinden in en om het gebouw veel activiteiten plaats. Bij de laatste storm dit jaar hebben we op het punt gestaan het gebouw vanwege de veiligheid te laten ontruimen. We waren toen ook met wat werkzaamheden aan het gebouw bezig. Het ontruimen is toen niet gebeurd. Voor wat de bomen betreft is het bij wat afgewaaide takken gebleven. Het heeft wel de aanleiding gegeven voor het in opdracht van ons door een bomenexpert uitgevoerde onderzoek.

We hebben te maken met drie populieren, een acacia en een kleine prunus. De snelgroeiende populieren zijn in ons land in de jaren zeventig en masse aangeplant en nu zie je dat er vaak populieren gekapt gaan worden om redenen van risico. Gisterochtend heb ik nog overleg gehad intern in het bedrijf en met onze bomenexpert en we blijven bij ons besluit, dat de populieren gekapt worden alsook de prunus. De laatste is gewoon te ziek. De acacia heeft rot aan de onderkant, daar is mogelijk de levensduur nog van te redden. De acacia is overigens de enige van de vijf bomen waarvoor vergunning nodig is om te kappen. We hebben gisteren ook contact gehad met de Bomenridders, van wie we blij zijn dat ze bestaan, over het feit dat we bij ons besluit blijven van de kap van de vier bomen.

We hebben dit alles in goed overleg met de gemeente gedaan. We betreuren het ten zeerste dat we de drie populieren en prunus aanstaande maandag zullen laten kappen."

Hier lees je ons artikel van gisteren:
Bomenridders betreuren het zonder dringende noodzaak kappen. Matrice wil vijf majestueuze bomen voor het pand kappen

Foto: bron Matrice

13-10-2022