Bomenridders betreuren het zonder dringende noodzaak kappen

Matrice wil vijf majestueuze bomen voor het pand kappen

Matrice wil vijf majestueuze bomen voor het pand kappen

SCHIEDAM - Uitvaartondernemer Matrice wil vijf bomen op zijn terrein kappen. Omdat deze bomen binnen 10 meter van het pand staan, kan de gemeente er niets tegen doen. De Bomenridders zeggen het in hun ogen - zeker voor vier van de vijf bomen - onnodige kappen te betreuren. Hieronder kun je hun ingezonden bericht lezen.

INGEZONDEN

"Kap van de beeldbepalende bomen bij Matrice niet nodig en ondoordacht.

Afgelopen week hebben bewoners rond het pand van uitvaartondernemer Matrice aan de Prins Bernardlaan een brief ontvangen waarin deze uitvaartondernemer aangeeft dat er 5 majestueuze bomen op zijn terrein gekapt worden. De drie monumentale populieren zouden “gevaarlijke windvangers” zijn en daarmee een risico vormen. De twee andere bomen zijn volgens Matrice in slechte staat en moeten daarom omgehakt worden. De bomen hebben echter de drie extreme stormen in februari 2022 zonder enige schade doorstaan omdat de vorige eigenaar van Matrice de bomen altijd zorgvuldig heeft laten onderhouden. De bomen kunnen met goed onderhoud op die plek nog prima een lange tijd mee. De Bomenridders reageren verontwaardigd. Uiteraard leidde bovengenoemde brief ook tot vragen van buurtbewoners richting de Bomenridders Schiedam.

We zijn gaan kijken en concluderen dat slechts één boom in min of meer slechte staat is en mogelijk verwijderd moet worden, het snoeien van de andere vier bomen is voldoende om eventueel gevaar van omwaaien of takbreuk weg te nemen. Dit hebben we Matrice, in persoon van eigenaar Christiaan van der Gaag, in een persoonlijk gesprek ook laten weten. Helaas blijft hij op het standpunt dat de vijf beeldbepalende bomen moeten worden omgehakt. Hij wil ieder risico uitbannen. Omdat de bomen op eigen grond staan en binnen de 10 meter van het pand, kan Matrice de bomen zonder vergunning laten verwijderen. Ook de gemeente geeft aan hier niets tegen te kunnen doen. De gemeente geeft tevens aan dat ze maatregelen voor één boom heeft geadviseerd en verder geen enkel kap-advies of -vergunning heeft gegeven voor de andere bomen. Ook zij staat in dit dossier machteloos. “10 meter” regel

We betreuren het ten zeerste dat Matrice deze bomen zonder dringende noodzaak gaat kappen. Schiedam heeft helaas al weinig bomen van deze omvang. Door het grote bladvolume draagt juist deze categorie bomen in belangrijke mate bij aan gezonde lucht en verkoeling in de directe omgeving. Het is wat ons betreft hoog tijd dat het College van B en W zijn toezegging aan de gemeenteraad uit 2011 uitvoert en dergelijke bomen op particulier terrein gaat beschermen tegen onnodige kap. Ook als Bomenridders kunnen we vanwege de huidige Bomenverordening geen procedure tegen deze kap starten. De gewraakte “10 meter” regel zou hiervoor uit de bomenverordening moeten verdwijnen.

N.B. Het betreft hier de derde keer binnen een jaar dat beeldbepalende bomen met kap worden bedreigd.

Lijst met monumentale bomen
In het geval van Matrice betreft het ook hier bomen met een beeldbepalend karakter die in aanmerking komen om op de lijst van monumentale bomen te belanden. Helaas is deze er nog steeds niet, ondanks gemeentelijke toezeggingen uit 2011. Vaart maken is het devies, willen er niet nog meer reuzen onnodig ‘ten grave worden gedragen’!

De kap is op 17 en 18 oktober gepland. Het staat buurtbewoners en andere betrokkenen vrij om hun verontwaardiging over de voorgenomen kap aan Matrice over te brengen via info@matrice.nl"

Foto: bron Bomenridders Schiedam

12-10-2022