VVD stelt vragen aan burgemeester over opvang asielzoekers op schip

VVD stelt vragen aan burgemeester over opvang asielzoekers op schip

SCHIEDAM - De VVD-staatssecretaris heeft de regio Rotterdam-Rijnmond een aanwijzing gegeven om 500 vluchtelingen op te vangen. Schiedam neemt de opvang van 50 vluchtelingen op zich. De VVD in Schiedam stelt hierover vragen aan burgemeester Lamers. Die vragen lees je hieronder.

- Is de burgemeester het met de VVD eens dat de gemeenteraad het hoogste orgaan van Schiedam is? Het aanwijzen van een dergelijke locatie is een burgemeestersbevoegdheid, maar waarom is bij een dergelijk gevoelig onderwerp het besluit niet aan de raad voorgelegd?

- Klopt het dat Schiedam zelf geen aanwijzing heeft gekregen? Zo ja, waarom is de burgemeester zelf actief en vrijwillig op zoek gegaan naar een locatie? Zo nee, mogen wij de specifieke aanvraag / aanwijzing voor Schiedam bij de beantwoording ontvangen?

- Er is een aanwijzing gegeven vanuit het rijk aan onze regio. Heeft deze aanwijzingsbrief enig (publiekrechtelijk) rechtsgevolg?

- Indien dit het geval is, kunt u aangeven op grond waarvan de brief een (publiekrechtelijk) rechtsgevolg heeft en kunt u aangeven hoe bestuursorganen hiertegen in beroep kunnen gaan?

- Indien dit niet het geval is, hoe interpreteert de burgemeester dan de 'aanwijzing' die geen aanwijzing is?

- Is aan de inwoners van de wijk waarnaast de boot komt te liggen en aan de ondernemers op het bedrijventerrein vooraf om input gevraagd over de asielzoekersopvang? Zo nee, waarom niet?

- Bent u het met de Schiedamse VVD eens dat de communicatie met de wijk en met de raad op zijn minst 'minimaal' is geweest?

- Hoeveel ambtelijke capaciteit met inbegrip van toezicht en handhaving zal aan de opvang besteed worden? Wat zijn de financiële gevolgen voor de gemeente voor deze (extra) inzet en waarvan zal dit betaald worden?

- He realistisch acht de burgemeester het dat de boot er daadwerkelijk maar 4 maanden blijft liggen? Hoe wordt de raad betrokken bij besluitvorming over eventuele verlenging?"

Ook de partijen LOS en OPS stelden reeds schriftelijke vragen. Die deden dat gezamenlijk. Zie onder deze link.

Lees ook dit gisteren gepubliceerde artikel:
Een kijkje binnen in het opvangschip
Morgen gaan de asielzoekers aan boord van De Nassau

29-12-2021

error showing content