Tweetal partijen stelt college van B&W vragen over opvang asielzoekers

Tweetal partijen stelt college van B&W vragen over opvang asielzoekers

SCHIEDAM - Door partijen Lokaal Onafhankelijk Schiedam en OuderenPartij Schiedam zijn schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de noodopvang van 50 asielzoekers in een schip in de Buitenhaven. Je kunt deze vragen hieronder lezen.

"N.a.v. het persbericht “Schiedam biedt 50 asielzoekers tijdelijke noodopvang” stellen wij u
de volgende vragen:

1. Had de gemeente Schiedam de keus om plaatsing van asielzoekers in Schiedam
te weigeren?
2. Wat was de sanctie geweest op het weigeren van deze plaatsing?
3. Van wie heeft u gehoord dat Schiedam deze asielzoekers moest plaatsen?
4. Was dat ook de persoon, die doorzettingsmacht op dit gebied had?
5. Welke garantie heeft de gemeente Schiedam gekregen dat deze asielzoekers inderdaad
maar tijdelijk (4 maanden) naar Schiedam komen?
6. Welke sanctiemogelijkheden heeft de gemeente Schiedam op zijn beurt als die termijn
wordt overschreden?
7. Uit welke landen zijn de asielzoekers die hun intrek in dit AZC nemen afkomstig?
8. Welke garantie heeft de gemeente Schiedam gekregen dat het bij deze plaatsing geen
zogenaamde ‘veiligelanders’ betreft?
9. Kunt u zo snel mogelijk, maar uiterlijk in de maand januari met een berekening komen
van alle kosten, welke de gemeente Schiedam maakt voor deze plaatsing?
10. Waarom is de raad niet (op tijd) bij deze besluitvorming betrokken in deze gevoelige
kwestie?
11. In november was er nog geen ruimte in Schiedam, en nu na een zoektocht ‘met
stofkam’ wel. Houdt dat in dat er de eerste keer niet serieus is gezocht, of dat de
huidige locatie in eerste instantie niet geschikt werd geacht, zo ja waarom in eerste
instantie niet?

Wij zien de antwoorden uiteraard met interesse tegemoet.

Vriendelijke groet,
Monique Rotteveel
Lokaal Onafhankelijk Schiedam

Maarten Reuderink
Ouderen Partij Schiedam"

Foto: het in Schiedam aangemeerde cruiseschip dat asielzoekers gaat opvangen (foto door Louise Melchers)

28-12-2021

error showing content