Maarten Reuderink inzake het ‘Nader onderzoek slavernijverleden Schiedam!’

Verzoek in het kader van de Wet Open Overheid

Verzoek in het kader van de Wet Open Overheid

SCHIEDAM - In een brief aan het College van B&W van de Gemeente Schiedam stelt raadslid Maarten Reuderink op zijn inmiddels gekende ironische en niet geheel van humor ontblote wijze het nader onderzoek naar het slavernijverleden van Schiedam opnieuw aan de orde. Hij wil nu écht antwoord op zijn eerdere vraag welke archiefstukken sinds 2018 beschikbaar zijn gekomen, die nader onderzoek naar het slavernijverleden nodig maken.

‘Geachte heer Bijl,

Het Schiedams slavernijverleden staat in de belangstelling. Uit eerder onderzoek bleek dit er overigens niet te zijn. Dat is een blote constatering.

Alleen is er nu wat verwarring over stukken, die sinds 2018 beschikbaar zouden zijn gekomen en blijkbaar een nieuw licht op het Schiedamse slavernijverleden werpen.

In de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Ouderen Partij Schiedam over dit onderwerp van 31 augustus 2023 staat letterlijk:

Van “overdoen” van het onderzoek zoals u suggereert, is geen sprake. Het wordt voortgezet en uitgebreid als vervolgonderzoek. Het verkennende onderzoek uit 2018 berustte op een kleinere selectie bronnen die zorgvuldig zijn bestudeerd. De afgelopen jaren zijn veel meer bronnen beschikbaar gekomen door digitalisering, waardoor uitgebreider onderzoek kan worden gedaan. De meeste bevindingen uit dit onderzoek zijn nog altijd correct op basis van de nieuwe beschikbare informatie. Het aangekondigde onderzoek zal meer duidelijkheid bieden over welke banden er tussen (inwoners en bestuurders van) Schiedam en het slavernijverleden (23UIT04968).

Bij vervolgvragen welke stukken dan sinds 2018 extra beschikbaar zijn gekomen, volstond het college met het aanleveren van een lijstje van archieven.

Bij weer nadere aanvullende vragen waarbij heel letterlijk om voornoemde stukken wordt gevraagd, kreeg de fractievoorzitter van de Ouderen Partij Schiedam een uitnodiging om het er eens over te hebben. De fractievoorzitter van de Ouderen Partij Schiedam heeft die uitnodiging afgeslagen, want hij wilde die stukken en niet een gesprek. Het college van Schiedam heeft het daarop bestaan om die (afgeslagen) uitnodiging als formeel antwoord op schriftelijke vragen naar de raad te sturen.

Deze gênante voorgeschiedenis leidt nu tot dit WOO-verzoek.

Ik verzoek u derhalve de volgende informatie openbaar te maken:

1)    Alle stukken betreffende het Schiedamse slavernijverleden, die sinds 2018 beschikbaar zijn gekomen, zoals door u vermeld in het gemakshalve hier nogmaals aangehaalde citaat uit uw eigen beantwoording

Van “overdoen” van het onderzoek zoals u suggereert, is geen sprake. Het wordt voortgezet en uitgebreid als vervolgonderzoek. Het verkennende onderzoek uit 2018 berustte op een kleinere selectie bronnen die zorgvuldig zijn bestudeerd. De afgelopen jaren zijn veel meer bronnen beschikbaar gekomen door digitalisering, waardoor uitgebreider onderzoek kan worden gedaan. De meeste bevindingen uit dit onderzoek zijn nog altijd correct op basis van de nieuwe beschikbare informatie. Het aangekondigde onderzoek zal meer duidelijkheid bieden over welke banden er tussen (inwoners en bestuurders van) Schiedam en het slavernijverleden (23UIT04968).

2)    Alle informatie en correspondentie binnen de gemeente Schiedam over de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Ouderen Partij Schiedam van 1 juli 2023 en 30 augustus.

Ik ben geen expert in het doen van verzoeken op basis van de Wet Open Overheid. Als dit verzoek niet conform de regels is gedaan of als de strekking u niet duidelijk is, ontvangen we graag binnen 5 werkdagen hierover bericht.

De wettelijke termijn voor het voldoen aan een WOO-verzoek is maximaal 4 weken. Wanneer het college van B&W hier niet aan kan voldoen en overgaat tot uitstel (‘verdagen’), vragen wij het college dit puntsgewijs te motiveren. Van informatie die het college wel al beschikbaar heeft ter openbaarmaking, vragen wij u dit zo snel mogelijk te doen. Tot het einde wachten om alles in 1 keer beschikbaar te stellen, hoeft wat ons betreft niet. Indien u dit wel van plan bent, vragen wij u dit binnen 5 werkdagen kenbaar te maken. Wij zullen ons WOO-verzoek dan splitsen in losse punten/WOO-verzoeken, zodat deze individueel en met de gewenste voortvarendheid behandeld kunnen worden.

Ik verwacht dat het college de noodzakelijke stappen neemt om tot zo volledig mogelijke openbaarmaking van informatie en correspondentie over te kunnen gaan. Wanneer u tot de conclusie komt dat u (een deel van) de informatie niet openbaar kan maken, ontvang ik graag informatie over de aard hiervan en de beweegredenen om tot niet-openbaarmaking te besluiten.’

Tekst
Maarten Reuderink

Inleidende alinea
De Schiedammer Online

Fotografie
Louise Melchers

Lees ook:
'Wel of geen slavernijverleden 3', "archieven" is ander begrip dan "bronnen". Raadslid leest college de les over beantwoording vragen

Opnieuw vragen aan B&W over onderzoek naar slavernijverleden

Gemeente doet onderzoek naar plantagehouders uit Schiedam

25-10-2023