DENK bekritiseert vaccinatie-uitspraken burgemeester Lamers

Uitspraken in strijd met art. 11 grondwet, onaantastbaarheid van het lichaam

Uitspraken in strijd met art. 11 grondwet, onaantastbaarheid van het lichaam

SCHIEDAM - DENK Schiedam heeft vanavond vragen gesteld aan de burgemeester van Schiedam over zijn uitspraken in een interview met de lokale televisie. Dit interview is morgen te zien, maar SchieTV liet als aankondiging een fragment zien waarin de burgemeester een pleidooi houdt voor verplichte vaccinatie tegen het coronavaccin. "Wij merken op dat de uitspraken van burgemeester Lamers averechts hebben gewerkt en hebben geleid tot onrust onder Schiedammers", zegt fractieleider Dogukan Ergin. Je kunt de schriftelijke vragen hieronder integraal lezen.

Ons eerdere artikel vandaag over de uitspraken van de burgemeester lees je onder deze link:
https://www.deschiedammeronline.nl/artikel/details/burgemeester-lamers-houdt-pleidooi-voor-verplichte-coronavaccinatie

"Schriftelijke vragen DENK aan de burgemeester van Schiedam inzake uitspraken over verplichte vaccinatie.

Op 24 december 2020 heeft de burgemeester van Schiedam uitspraken gedaan over een maatschappelijk zeer gevoelig onderwerp, namelijk verplichte vaccinatie. Daarbij heeft de burgemeester gepleit voor verplichte vaccinatie en kenbaar gemaakt dat het kabinet niet durft om verplichte vaccinatie in te voeren. De fractie van DENK heeft op dag van de uitspraken vele signalen ontvangen van bezorgde Schiedammers over verplichte vaccinatie. Daarom dient DENK de bijgevoegde schriftelijke vragen in ter verduidelijking van de uitspraken die door de burgemeester zijn gedaan.

1. Sprak de burgemeester tijdens de desbetreffende uitzending namens het voltallige college van B&W? Zo nee, vanuit welke hoedanigheid zijn de uitspraken gedaan?
2. Kunt u aangeven waarom u zich geroepen voelde om politieke uitspraken te doen over een (maatschappelijk) zeer gevoelig onderwerp zoals verplichte vaccinatie?
3. Kunt u aangeven met welk doel(en) u uitspraken heeft gedaan over verplichte vaccinatie?
4. Passen risicovolle politieke uitspraken bij de partij overstijgende en neutrale rol die u als burgemeester wenst in te nemen?
5. Bent u bekend met de uitspraak van de Tweede Kamer omtrent vaccinatieplicht
(https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z19922&did=2020D42842)? Zo ja,
waarom heeft u uitspraken gedaan over een onderwerp dat niet binnen uw portefeuille valt en reeds is besproken in de Tweede Kamer der Staten-Generaal?
6. In de uitzending geeft u aan dat sommige vaccinaties, zoals polio, verplicht zijn. Op de
website van de Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vaccinaties/vraag-enantwoord/moet-ik-mijn-kind-verplicht-laten-vaccineren) lezen wij dat vaccinaties juist NIET verplicht zijn. Kunt u aangeven hoe u tot de conclusie bent gekomen dat er verplichte vaccinaties zijn in Nederland? Indien er geen verplichte vaccinaties zijn (zoals Rijksoverheid dat vermeldt) bent u bereid om uw standpunt openlijk te rectificeren?
7. Ook suggereert u dat 50% van de Nederlanders zich dienen te vaccineren. Bent u op de hoogte van het feit dat de minimale vaccinatiegraad 95% is (https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/twijfels )? Zo ja, waarom heeft u dat niet gecommuniceerd tijdens de uitzending?
8. Hoe komt u aan de vaccinatiegraad van 50%?
9. Bent u van mening dat correcte informatievoorziening van cruciaal belang is, juist tijdens een wereldwijde pandemie? Zo ja, hoe kijkt u terug op uw uitspraken die niet stroken met de uitgangspunten van de Rijksoverheid?
10. Betreurt u dat sommige uitspraken (vraag 5 en 6) feitelijk onjuist zijn?
11. Kunt u aangeven welke signalen u heeft ontvangen n.a.v. uw uitspraken?
12. Enkele wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar het draagvlak voor verplichte vaccinatie (coronavaccin) en concluderen dat 50% van de Nederlanders tegen verplichte vaccinatie zijn. Heeft u een beeld hoeveel % van de Schiedammers tegen verplichte vaccinatie zijn? Zo nee, waarom niet?
13. Deelt u de mening dat uw uitspraken hebben geleid tot onrust onder de Schiedammers? Zo ja, hoe bent u van plan deze onrust weg te nemen?
14. Bent u zich ervan bewust dat uw uitspraken indruisen tegen artikel 11 van de grondwet, namelijk onaantastbaarheid van het lichaam?
15. Wat is uw opvatting over artikel 11 van de grondwet? Hoe plaatst u uw opvatting hieromtrent met uw pleidooi voor verplichte vaccinatie?
16. In het interview geeft u aan dat het kabinet nog steeds niet aandurft om verplichte vaccinatie in te voeren. Kunt u uw standpunt nader toelichten? Hoe komt u tot de conclusie dat het kabinet verplichte vaccinatie niet aandurft?
17. Bent u bereid, vanwege het spoedeisende karakter van het onderwerp, deze schriftelijke vragen binnen één week te voorzien van beantwoording?

Graag verzoeken wij u om de vragen afzonderlijk van elkaar te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Dogukan Ergin"

Foto: door door Rhoda Baer (Photographer) - This image was released by the National Cancer Institute, an agency part of the National Institutes of Health, with the ID 8213 (image) (next)., Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24028686

24-12-2020