Eerste burger van Schiedam laat een steek vallen

Burgemeester Lamers houdt pleidooi voor verplichte coronavaccinatie

Burgemeester Lamers houdt pleidooi voor verplichte coronavaccinatie

SCHIEDAM - Burgemeester Cor Lamers gaat momenteel viraal met zijn pleidooi voor verplichtstelling van inenting met een coronavaccin. Het kabinet wil zo'n verplichting niet, zo beaamt Lamers. Volgens de website Geenstijl maakt Lamers een uitglijder door te beweren dat er in ons land verplichte vaccinaties zijn voor kinderen.

door Jan Schrijver

De lokale omroep SchieTV zendt op de kerstdagen, wat de omroep noemt, een openhartig interview met burgemeester Lamers uit. Om de belangstelling op te wekken heeft de omroep alvast een voorstukje online gezet. We kunnen vaststellen dat de omroep erin is geslaagd de aandacht op het interview te vestigen, niet alleen lokaal maar landelijk.

De omroep laat een fragment uit het interview zien waarin de burgemeester op de coronavaccinatie ingaat. Lamers spreekt zich in dit fragment expliciet uit voor het invoeren van een verplichting tot vaccinatie met een coronavaccin. "Soms moet je als overheid zeggen, en nu is het verplicht te vaccineren. Jammer dat het kabinet die stap niet zet", zegt Lamers. De interviewer van de plaatselijke omroep: "U verwacht dat er een verplichting gaat komen om te vaccineren..." Lamers: "Nee dat hoop ik" en "Het kabinet durft het nu nog steeds niet aan". Dat er al veel vaccinaties voor kinderen verplicht zijn, wordt door Lamers als een argument aangevoerd om ook de verplichting van vaccinatie met het coronavirus in te voeren.

Zijn vaccinaties voor kinderen inderdaad verplicht? Onder het kopje 'juridische informatie' op de website over het rijksvaccinatieprogramma is echter te lezen: "Vaccinatie is een medische handeling waarvoor toestemming van de ouder (en het kind vanaf 12 jaar) noodzakelijk is. Deelname is vrijwillig. Nadat je informatie hebt gehad, besluit je of je toestemming geeft om je kind te laten vaccineren. Dit heet ‘informed consent’ ofwel geïnformeerde toestemming. Je hoeft geen schriftelijke toestemming te geven. Je kunt toestemming geven voor alle vaccinaties of voor afzonderlijke prikken. Als je geen toestemming geeft voor een bepaalde vaccinatie of voor alle vaccinaties, dan heeft dit uiteraard geen enkele invloed op de manier waarop zorgverleners met jou of je kind omgaan. De jeugdarts of verpleegkundige zal dit wel noteren in het JGZ-dossier van je kind." 

In de afbeelding hieronder (bron Rijksoverheid) zie je het vaccinatieschema. Onder deze link lees je meer juridische informatie:
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/over-het-programma/juridische-informatie

vaccinatieprogramma

Geenstijl
De burgemeester heeft inmiddels onder uit de zak gekregen van de website Geenstijl, die de 'teaser' van SchieTV heeft 'opgepakt'.

We citeren Geenstijl:
"We hadden nog nooit van Corretje Lamers gehoord maar het blijkt de burgemeester van de domme uitspraken. 

'We hebben een heleboel verplichte vaccinaties' - Nee, die hebben we niet

Als kind kreeg je ook al een heel pakket. Kun je niet weigeren, is gewoon verplicht' - Kun je wel weigeren, is niet verplicht

'Polio is ook verplicht' - Nope

"En ga zo maar door" - Nee stop maar

'Ik denk dat het kabinet er verstandig aan doet die verplichting in te voeren' - Nee

INSTANT UPDATE: Lekker dan. Deze knakker is tijdelijk voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond."

Hier kun je bovenstaand citaat van Geenstijl lezen, alsook het gehekelde fragment zien en de inmiddels meer dan 200 reacties erop: https://www.geenstijl.nl/5156927/wat-een-dombo/

"Burgemeester van Schiedam verspreidt nepnieuws", zo luidt de kop boven het artikel op Geenstijl. Ook de lokale website Waterweg Actueel verwijt - eveneens naar aanleiding van het SchieTV fragment - de burgemeester het verspreiden van nepnieuws, 'feitenvrije Covid-kolder' in de woorden van deze lokale website. "Lamers is sinds de zomer herhaaldelijk betrapt op het verspreiden van feitenvrije Covid-kolder. De ongekozen regent is daar vanuit de raad tot nu toe nooit op aangesproken door volksvertegenwoordigers." De website citeert raadslid Sun van Dijk die bevestigt dat de burgemeester het wat betreft verplichte vaccinaties van kinderen fout ziet. Zie onder deze link het complete artikel van Waterweg Actueel:
https://www.schiedamsnieuws.nl/eerste-kritiek-op-burgemeester-schiedam-voor-verplicht-vaccineren/

Commentaar redactie
Het verwijt aan de burgemeester van het verspreiden van nepnieuws is zwaar. Je kunt weliswaar zeggen dat Lamers hier een onjuistheid noemt, maar dat is nog anders dan het 'verspreiden van nepnieuws', hetgeen een bewust delen van nepnieuws zou inhouden. De lokale omroep had er wel goed aan gedaan om, bij het online zetten van een kort fragment uit een lang interview, een kort fragment met een zo gevoelig onderwerp, uitgesproken door de burgemeester en nu ook de plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, de feiten te checken, ook al worden die uitgesproken door de burgemeester. Als je een dergelijk fragment uitzendt en in zo'n fragment als interviewer niet meteen adequaat corrigerend optreedt, is het - vinden wij - een gedeelde verantwoordelijkheid van interviewer (Dick van van Gooswilligen) en geïnterviewde. Wij nemen aan dat beiden dit effect - het viraal gaan van een fragment met name door een feitelijk onjuiste mededeling - geenszins beoogd zullen hebben.

N.B. Inmiddels zijn vanavond 24 december schriftelijke vragen gesteld door DENK Schiedam aan burgemeester Lamers; dat kun je hier lezen:
https://www.deschiedammeronline.nl/artikel/details/uitspraken-in-strijd-met-art-11-grondwet-onaantastbaarheid-van-het-lichaam

 

Foto: burgemeester Lamers (rechts) vervangt wegens ziekte burgemeester Aboutaleb tijdelijk als voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (foto door Jan Schrijver)

 

24-12-2020