Televisiepersoonlijkheid Raven ontvangt Jillis Bruggeman Penning

Televisiepersoonlijkheid Raven ontvangt Jillis Bruggeman Penning

SCHIEDAM - De Jillis Bruggeman penning 2022 is gisteravond in Schiedam uitgereikt aan muzikant en programmamaker Raven van Dorst. Deze jaarlijkse LHBTI+ onderscheiding krijgt Raven voor de door Raven gevoerde strijd tegen de genderhokjes en voor het zichtbaar en open zijn over de tweeslachtigheid. 

De gemeente Schiedam reikt sinds 2015 jaarlijks de landelijke Jillis Bruggeman Penning uit aan een organisatie of persoon die voorop gaat in de strijd voor LHBTI+ emancipatie en tegen discriminatie op basis van geslacht, genderidentiteit, genderoriëntatie of genderexpressie. Dit jaar staat de uitreiking in het teken van ‘zichtbaar jezelf zijn’. Openlijk ruimte innemen is ook in Nederland niet altijd even makkelijk als je van de gendernormen afwijkt. Voor sommige LHBTI+ groepen is het nog lastiger. Het gaat om gewoon zichzelf zijn, dat is precies waar het om gaat en dat is wat Raven laat zien.

Bij het grote publiek is Raven van Dorst bekend van tv-programma’s als Nachtdieren en Geslacht!. Met dat laatste liet Raven in 2017 mensen kennis maken met variaties in geslacht en gender. Voor veel mensen ging een wereld open. De openheid en vanzelfsprekendheid van Raven is niet alleen kenmerkend voor het karakter van Raven, maar ook een voorwaarde voor de emancipatie van onder andere mensen met een intersekse conditie en non-binaire mensen.

Vorig jaar maakte Raven bekend als Raven door het leven te gaan en genderneutraal aangesproken te willen worden. De naamswijziging van Ryanne naar Raven ging gepaard met een duidelijke statement: “Klaar met het hokjesdenken.” De nieuwe naam was ook een bescherming tegen de “hokjesdwang”. Zo’n statement van een bekend en krachtig persoon als Raven is meer dan een boodschap. Het is een nieuwe, genderdiverse, realiteit. Waarin gendernormen rond geslacht, genderidentiteit, genderoriëntatie en genderexpressie geen individuele belemmering zouden mogen zijn.

Uitreiking op Coming Out-dag
De uitreiking van de penning vond plaats in de Grote- of Sint Janskerk in Schiedam op Coming Out-dag dinsdagavond 11 oktober. De gemeente Schiedam en stichting Jillis Bruggeman hebben ook de regionale Opstekers uitgereikt. Lees hierover verder in artikel:
Voorvechters emancipatie krijgen Opstekers uitgereikt

Jillis Bruggeman
Op 9 maart 1803 werd Jillis Bruggeman als laatste in Nederland terechtgesteld vanwege het hebben van seks met iemand van hetzelfde geslacht. Dit gebeurde op de Grote Markt voor het stadhuis van Schiedam. Een plaquette, het vierde LHBTI-monument van Nederland, herinnert hier aan. De gemeente Schiedam wil dit nationale LHBTI+ erfgoed blijvend onder de aandacht brengen en reikt daarom met hulp van stichting Jillis Bruggeman de jaarlijkse onderscheidingen uit.

Wethouder Anouschka Biekman (diversiteit en inclusie) van Schiedam over deze avond: “De uitreiking van de Jillis Bruggemanpenning en -opstekers in Schiedam, is wat mij betreft een heel waardevol moment in het jaar. Het geeft ons als stad de gelegenheid om het gesprek over inclusie en diversiteit te voeren, stil te staan bij een sinister verleden en inspiratie te geven om met elkaar aan de slag te gaan met wezenlijke verandering.”

Eerdere penning-winnaars
Vorige laureaten van de Jillis Bruggeman Penning zijn: Splinter Chabot (2021), Claudia de Breij (2020), Boris Dittrich (2019), Barbara Barend (2018), Arie Boomsma (2017), Michael van Praag (2016), Amnesty International (2015)

Foto: Raven (links) en wethouder Anouschka Biekman (foto door Jan van der Ploeg)

12-10-2022