Wijziging in vorm en aanvangstijdstip bijeenkomst

Slotbijeenkomst 'Stop huiselijk geweld' vindt online plaats

Slotbijeenkomst 'Stop huiselijk geweld' vindt online plaats

SCHIEDAM - Dinsdag 30 november vindt de slotbijeenkomst van de campagne Stop Huiselijk Geweld plaats. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen zal deze bijeenkomst digitaal worden gehouden. De bijeenkomst begint om 19.30 uur (niet zoals eerder aangekondigd om 17.30 uur).

Begin dit jaar heeft de gemeenteraad unaniem het initiatiefvoorstel aangenomen om huiselijk geweld tegen te gaan. Een werkgroep is het afgelopen jaar in gesprek gegaan met de beschermpartners uit het veld rondom verschillende thema’s zoals kindermishandeling, (ex)partnergeweld, psychische mishandeling en gedwongen prostitutie.

In deze slotbijeenkomst zullen de bevindingen uit de verschillende gesprekken worden gedeeld met de hele raad, het college en de mensen uit het veld en de stad. De werkgroep biedt de opbrengsten en aanbevelingen aan het college van burgemeester en wethouders aan.

Een link om de bijeenkomst bij te wonen en een link om de agenda in te zien, zijn te vinden op https://www.schiedam.nl/agenda/slotbijeenkomst-stop-huiselijk-geweld

Hier lees je de eerdere aankondiging van de slotbijeenkomst die dus bedoeld was om in Theater aan de Schie plaats te vinden.

Lees ook:
Orange the world, stop geweld tegen vrouwen en meisjes
https://www.deschiedammeronline.nl/stad/details/orange-the-world-stop-geweld-tegen-vrouwen-en-meisjes

Stop geweld tegen meisjes en vrouwen
https://www.deschiedammeronline.nl/stad/details/stop-geweld-tegen-meisjes-en-vrouwen

Psychische mishandeling is net zo schadelijk als lichamelijke of seksuele mishandeling
https://www.deschiedammeronline.nl/columns/details/psychische-mishandeling-is-net-zo-schadelijk-als-lichamelijke-of-seksuele-mishandeling

Een vreselijk verhaal maar ook een verhaal van hoop en veerkracht
https://www.deschiedammeronline.nl/columns/details/een-vreselijk-verhaal-maar-ook-een-verhaal-van-hoop-en-veerkracht
 

29-11-2021