Gemeente Schiedam houdt slotbijeenkomst:

‘Een vuist tegen huiselijk geweld’ in Theater aan de Schie

‘Een vuist tegen huiselijk geweld’ in Theater aan de Schie

SCHIEDAM - Op dinsdag 30 november vindt de slotbijeenkomst ‘Een vuist tegen huiselijk geweld’ plaats in het Theater aan de Schie in Schiedam. Het is de afronding van een jaar lang aan de slag zijn met huiselijk geweld door een werkgroep van raadsleden, namens de voltallige gemeenteraad van Schiedam, en in goede samenwerking met het college.

De opbrengsten van dit traject worden die avond gepresenteerd. De inloop is vanaf 17.30 uur en het programma start om 18.00 uur. Iedereen is welkom. Bezoekers moeten een geldige corona-QR-code tonen. Aanmelden voor deze bijeenkomst is verplicht, per e-mail op aanpakhuiselijkgeweld@gmail.com

Op 9 december 2020 is een regionaal webinar gehouden over de aanpak van huiselijk geweld en wat daarbij de rol van de gemeenteraad kan zijn. Daaropvolgend is een werkgroep van raadsleden aan de slag gegaan door met organisaties in de stad in gesprek te gaan over dit onderwerp en te spreken over wat bij een goede aanpak nodig is, wat al goed gaat en wat beter kan. Daarbij stonden zes verschillende vormen van huiselijk geweld centraal: ouderenmishandeling, vrouwenbesnijdenis, kindachterlating en huwelijkse dwang, loverboys, gedwongen prostitutie en mensenhandel, kindermishandeling, psychische mishandeling en (ex-)partnergeweld en stalking.

"De mix van grote (regionale) professionele organisaties, kleine lokale organisaties, de wijkondersteuningsteams, scholen en maatschappelijke initiatieven zoals Yets Foundation en Stiching J&S bleek een heel goede om samen het gesprek aan te gaan. Want de aanpak van huiselijk geweld lukt alleen samen. Op deze bijeenkomsten zijn tips en aanbevelingen opgehaald die 30 november worden gepresenteerd", aldus de gemeente in een bericht waarin vanochtend de bijeenkomst van aanstaande dinsdag wordt aangekondigd. 

Naast de benen-op-tafelbijeenkomsten is er ook een bewustwordingscampagne ontwikkeld en gevoerd om het onderwerp uit de taboesfeer te halen en informatie te geven over de verschillende vormen van huiselijk geweld. Daarbij wordt verwezen naar de pagina op de website van de gemeente Schiedam waar overzichtelijk staat waar informatie, advies en hulp te vinden is voor de verschillende vormen van huiselijk geweld. Om zo veel mogelijk Schiedammers te bereiken is ook een flyer gemaakt over waar hulp te vinden is in verschillende talen. De filmpjes die zijn gemaakt voor de campagne zijn gebaseerd op waargebeurde Schiedamse verhalen en gespeeld door amateuracteurs.

"Het is voor het eerst dat de gemeenteraad zo zelf de handen uit de mouwen heeft gestoken om dit belangrijke onderwerp, samen met de betrokken wethouders en ambtenaren, op te pakken met de stad. Zo hebben de raadsleden zelf de bijeenkomsten verzorgd en zelf meegewerkt aan de totstandkoming van de filmpjes, de website en de flyer. Het is ook niet eerder voorgekomen dat burgemeester Lamers en wethouder Van Aaken dit zo los durfden te laten en hierin samen met de raadsleden zijn opgetrokken", aldus de gemeente in het bericht van hedenochtend. 

24-11-2021