Officiële wedstrijdvoetbal weer begonnen

Parkeerprobleem Thurlede en Beatrix manifesteert zich

Parkeerprobleem Thurlede en Beatrix manifesteert zich

SCHIEDAM - De Parkweg en de parkeerplaats zijn voorafgaand aan de zomervakantie heringericht. Het eerste weekeinde dat het wedstrijdvoetbal is begonnen (er waren diverse bekerwedstrijden) maakt duidelijk dat er een ernstig tekort aan parkeerplaatsen is voor Beatrixpark en sportpark Thurlede.

door Jan Schrijver

De herinrichting heeft als positief resultaat dat er een stuk vrijliggend fietspad is bijgekomen op de Parkweg. Daarvoor moest ruimte worden vrijgemaakt.

De parkeervakken die langs de velden van Excelsior'20 haaks op de rijweg stonden, zijn 90 graden gedraaid ofwel liggen nu evenwijdig aan de rijweg. Dat heeft een aantal vakken gekost. De grote parkeerplaats is overzichtelijker ingedeeld, maar ook dat zal per saldo een aantal parkeerplaatsen hebben gekost. Er zijn naast de diverse sportclubs (PPSC, Excelsior'20, Nexus, DWS) en de hondenclubs ook volkstuinders en vissers die parkeerplaatsen nodig hebben, plus dan de dagrecreanten die het Prinses Beatrixpark bezoeken om te wandelen, sporten, de speeltuin, de kinderboerderij en/of het restaurant te bezoeken, te barbecueën, enzovoort. 

Nu was het vanmiddag om drie uur (toen is deze foto genomen) nog niet eens druk op het bbq-veld, maar stonden er veel auto's foutief geparkeerd. Op gele borden in het park is door de gemeente aangekondigd te zullen handhaven op foutparkeren en dat is precies wat er vanmiddag gebeurde. Daarmee is het probleem echter geenszins opgelost. Als het parkeerterrein in het park en de parkeervakken vol zijn, kun je uitwijken naar het parkeerterrein bij de Groenoordhal (maar daar is het ook erg druk, om er te komen moet je heel Schiedam rond, als je van een bezoekende club bent moet je die mogelijkheid wel kennen, en het is een flink stuk lopen). Je kunt ook uitwijken naar de met de auto dichtstbijzijnde woonwijk Nieuwland, maar daarvoor geldt ook dat het een flink stuk lopen is en bovendien dat de gemeente in meer stukken van Nieuwland dan nu al het geval is betaald parkeren wil gaan invoeren. Of als je erachter komt dat de parkeerplaatsen allemaal bezet zijn, 'even' heel Schiedam doorijden om in Kethel te komen en dan een flink stuk teruglopen naar sportclub of andere bestemming in het (sport)park. 

En dan te bedenken dat het sportseizoen de komende weken nog echt op gang moet gaan komen bij de diverse clubs.

Lees ook onze eerdere artikelen over de herinrichting
https://www.deschiedammeronline.nl/stad/details/beatrixpark-op-de-schop-maar-we-krijgen-er-iets-voor-terug

https://www.deschiedammeronline.nl/stad/details/parkweg-tijdelijk-afgesloten-richting-park
 

Naschrift 5-9-2021

De voor mobiliteit verantwoordelijke wethouder Jeroen Ooijevaar (wethouder voor GroenLinks en Progressief Schiedam) liet ons zondagmiddag weten dat dit artikel incorrect is in die zin dat er door de herinrichting van de grote parkeerplaats (in tegenstelling tot wat wij beweren) meer parkeerplaatsen op het hoofdparkeerterrein zijn gekomen. Hij vindt de koppeling van het parkeerprobleem aan de herinrichting onterecht. Hieronder kun je zijn volledige reactie lezen.

"Bij het stuk over parkeren bij Thurlede moet je de raadscommissie van 30 juni maar even terugkijken. Kort gezegd: er waren in de oude situatie 218 plekken, in de nieuwe 210. Op het hoofdterrein zijn er juist méér plekken gekomen. Er zijn parallel aan de Parkweg officiële plekken verdwenen, maar omdat er in de oude situatie geen belijning was, werd daar structureel ‘te ruim’ haaks geparkeerd. Omdat er nu parallel wordt geparkeerd, zal onder de streep het aantal auto’s dat geparkeerd wordt ongeveer gelijk zijn. 

Je weet natuurlijk ook wel dat op een mooie zaterdag er ook met de oude situatie al een tekort aan parkeerplaatsen was omdat zowel sporters als parkbezoekers gebruik willen maken van het P-terrein. Het feit dat je dat nu koppelt aan de herinrichting is echt onterecht", aldus wethouder Ooijevaar. 

04-09-2021