OPS stelt schriftelijke vragen aan B&W over interview van medewerkster in NRC

OPS stelt schriftelijke vragen aan B&W over interview van medewerkster in NRC

SCHIEDAM - OuderenPartij Schiedam (OPS) heeft aan het college van burgemeester & wethouders opnieuw schriftelijke vragen gesteld over Laetitia Ouillet, een door de gemeente ingeschakelde oud-medewerker van Eneco. Zij is ingeschakeld met betrekking tot het project Nieuwe energie voor Groenoord. Zij heeft in de NRC een interview gegeven. OPS stelt vragen over haar uitlatingen in de krant. Je leest de vragen en de inleiding erop hieronder.

"Op 22 november heeft de OuderenPartij Schiedam schriftelijke vragen gesteld over
mevrouw Laetitia Ouillet. Centraal in die vraagstelling stond of zij, gezien haar eerdere
carrière, wel de geschikte projectmanager voor Nieuwe Energie voor Groenoord (in de
volksmond Groenoord van Gas los) was.

Inmiddels weten wij, ondanks uw onduidelijke antwoorden, dat mevrouw Ouillet wordt
betaald door de Provincie Zuid-Holland. Dat alles is inmiddels onderdeel van ons WOB-verzoek bij de Provincie Zuid-Holland en staat buiten deze vraagstelling.

Zeker het feit dat wij mevrouw Ouillet met naam en toenaam hebben genoemd, was reden
voor grote, on en off the record, verontwaardiging. Mevrouw Ouillet kan uw
verontwaardiging zelf amper hebben gedeeld, want in de NRC gaat zij (met naam, toenaam
en foto(!)) zijdelings in op onze schriftelijke vragen.

Dit alles leidde ertoe dat de actie van de voorzitter van het college om onze vragen te
censureren, wel in een vreemd daglicht komt te staan. Maar ach… De formele reden voor deze censuur was dat het niet uitmaakt, of je bent afgecommandeerd
door de Provincie, ZZP’er bent, of volledig in dienst van de Gemeente Schiedam. Voor deze
schriftelijke vragen gaan wij dan ook nadrukkelijk uit van uw eigen fictie. Als uw redenatie
klopt, bent u ook politiek verantwoordelijk voor de uitspraken van mevrouw Ouillet.

Dat leidt tot de volgende vragen:
1) Heeft u het interview van mevrouw Ouillet in de NRC van 21 december gelezen? Mocht
dat niet het geval zijn, kunt u het via Lexis Nexis altijd alsnog teruglezen.
2) Was u op de hoogte van het feit dat uw ‘ambtenaar / medewerker’ dit interview aan de
NRC zou geven?
3) Onderschrijft u het beeld van mevrouw Ouillet dat alleen de tegenstanders van de energietransitie meepraten als ze de mogelijkheid wordt geboden?
4) Bent u het met mevrouw Ouillet eens dat de decentralisatie van energieprojecten te ver is
doorgeslagen?
5) Bent u het met mevrouw Ouillet eens dat de aanwijzingsbevoegdheid van de ‘overheid
(wat daar ook mee wordt bedoeld)’ ten opzicht van gemeentes moet worden uitgebreid als
het gaat om energieprojecten?
6) Bent u het mevrouw Ouillet eens dat er van de exploitanten van kleine windparken (te)
veel wordt gevraagd als een gemeente vraagt om eerst de natuurwaarde van het gebied te
onderzoeken waar de betreffende windmolens zouden moeten worden geplaatst?
7) Wat is uw mening over een ‘medewerker / ambtenaar,’ die los van het college op deze
manier communiceert?
Mvg,
Maarten Reuderink"

Lees ook:
Waarom huurt gemeente ex-directielid Eneco in om bewoners te informeren?

OuderenPartij Schiedam wil er het naadje van de kous van weten en start WOB-procedure
"Gemeentelijke manager 'Nieuwe Energie Groenoord' wordt betaald door provincie"

Foto: Maarten Reuderink (geheel rechts) aan het woord tijdens een raadsvergadering

25-12-2021

error showing content