Eénderde van huidige huurders komt na de verbouwing weer terug

Te renoveren woningen in Wiltonflats worden duurder maar blijven in sociale segment

Te renoveren woningen in Wiltonflats worden duurder maar blijven in sociale segment

SCHIEDAM - Gisteren meldden wij het nieuws dat Woonplus de zogenoemde Wiltonflats in Schiedam Nieuwland gaat renoveren. Het worden woningen die met name geschikt zijn voor senioren. Wij stelden Woonplus enkele vragen, onder meer over het effect van de verbouwing op de huurprijzen en of ook de winkels die op de Parkweg tussen de verschillende flats staan worden gerenoveerd. Je leest de vragen en antwoorden hieronder.

Je ziet op de foto de flat die uitzicht heeft op de Noordvestsingel. Om hoeveel van deze flats gaat het in totaal? "Het gaat in totaal om drie flats. Evenwijdig aan de afgebeelde flat liggen nog twee flats."

Wat gebeurt er met de winkels die er tussen staan, worden die ook opgeknapt?
"De winkels zijn niet in eigendom van Woonplus en vallen daarom buiten de scope van het project. Woonplus is wel in gesprek met de winkeleigenaren om te zorgen dat de overlast voor de winkeliers tot het minimum wordt beperkt."

Wat gaat er gebeuren met bewoners die er eerst woonden? Komen zij weer terug wonen in de flat of komen daar nieuwe bewoners te wonen? Zijn dat dan allemaal senioren? Of komen daar geleidelijk aan senioren te wonen? "Normaliter moeten alle huurders bij vernieuwbouw op basis van een urgentie uitverhuizen. De bewoners van de Wiltonflats hebben echter de keuze gekregen om te verhuizen naar een andere woning dan wel terug te keren naar een nieuwe woning in de Wiltonflats. Wij hebben gekozen voor deze uitzonderingsregel omdat er veel senioren al jarenlang met veel plezier in de Wiltonflats wonen en de vernieuwde woningen bestemd zijn voor de senioren doelgroep. Ongeveer tweederde van de bewoners heeft gekozen om definitief te verhuizen, ongeveer eenderde van de bewoners wil graag terugkeren."

Hoe zit dat met de prijzen? Gaan die omhoog in vergelijking met voor de vernieuwbouw?
"Na vernieuwbouw hebben de woningen een hogere (nieuwbouw) kwaliteit en de meeste woningen zijn ook wat groter, de woningen zijn daarom ingedeeld in een andere huurcategorie met een hogere huur. De woningen in de Wiltonflats hebben na de vernieuwbouw een hoger kwaliteitsniveau. De woningen zijn duurzaam, bieden meer comfort en zijn geschikt gemaakt voor senioren. De woningen worden volgens de wettelijke kaders hoger gewaardeerd. Hier staat een hogere huurprijs tegenover. De woningen blijven in het sociale huursegment. De woningen zijn voor huurders van de Wiltonflats die terugkeren geprijsd net onder de 1ste en 2de huurgrens van het passend toewijzen. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de woningen betaalbaar blijven. Ook voor die huurders die een beroep moeten doen op de huurtoeslag."

Hier lees je ons artikel van gisteren over dit vernieuwbouwproject:
14-4-2021 - Flats in Nieuwland worden gerenoveerd tot seniorenwoningen | artikel (deschiedammeronline.nl)
https://www.deschiedammeronline.nl/artikel/details/vernieuwde-wiltonflats-fijn-wonen-voor-senioren

Foto: één van de drie Wiltonflats, te weten de flat die aan de Noordvestsingel ligt; je ziet de hoek met de Parkweg, in de winkel op deze hoek is sinds enkele jaren het Japanse ramenrestaurant 'Yokohama ramen Saito' gevestigd (c) De Schiedammer Online

15-04-2021

bestuurslid

Banner sgs(002)

banner

rdc

bannerservice

irado banner 250x208 (002)

grip