In 1966 opgerichte Gusto Auto Club wil de moderne tijd overleven

In 1966 opgerichte Gusto Auto Club wil de moderne tijd overleven

SCHIEDAM - De Gusto Auto Club (GAC) aan de Maasdijk 1 in Schiedam had ooit 2100 leden, nu zijn er nog 431 betalende leden over. Er is een denktank in het leven geroepen om de club van enthousiaste autosleutelaars een nieuwe toekomst te geven.

door Jan Schrijver

voorzijde

De club werd opgericht in het najaar van 1966. Aan de overkant van de toenmalige Werf Gusto lag een gebouw. Dat werd omgebouwd om als doe-het-zelf garage te kunnen dienen voor autosleutelaars. Uitsluitend werknemers van de scheepswerf konden lid worden. De club werd op 21 januari 1967 officieel in gebruik genomen. Die dag werden de werknemers van de Gusto uitgenodigd voor een feestelijke bezichtiging. Pas na de sluiting van de werf in 1978 kan iedereen die dat wil lid worden van de autoclub. Het gebouw wordt tegenwoordig door de GAC gehuurd van de gemeente.

“Nog jarenlang lukt het de club om het ledental rond de 2000 te houden. In 2005 nog, was er sprake van een uitstekende financiële positie”, zo weet Pieter Plate (55). In het dagelijks leven is hij inkoopmanager en een hobby van hem is het rijden en onderhouden van een oldtimer. Daarom was het voor hem aantrekkelijk lid te worden van de club. Omdat de club zijn inkoop-expertise goed kon gebruiken, was hij jarenlang bestuurslid. En ook nu is hij al relatief ‘jonkie’ opnieuw actief,  om de club waar zijn hart ligt weer levensvatbaar te krijgen. “Vergrijzing is één van de dingen waar we als GAC tegenaan lopen. Het bestuur bestaat uit pensionado’s. We hebben twintig vrijwilligers, de garagecommissarissen en ook die zijn in het merendeel op leeftijd. Nieuw bloed is dus hard nodig, zowel in bestuur, onder vrijwilligers als wat betreft de leden”, zegt Plate.

gac1 (2)
Penningmeester Rob Peters (74) achter de bar van het zaaltje waar jarenlang de bridgeclub actief was

Voor degenen die het hebben van een auto niet alleen fijn vinden om van A naar Z te kunnen gaan, maar die ook meer dan gemiddelde interesse hebben in wat er onder de motorkap gebeurt, is het leuk om van een club met mensen lid te zijn met dezelfde interesses. Daarnaast zijn er altijd drie belangrijke voordelen geweest om lid te zijn van de club (lidmaatschapskosten 50 euro per jaar). De drie pijlers waarop de club rust, noemt Pieter Plate het. De club heeft een eigen benzinepomp voor de deur, waar het inkoopvoordeel grotendeels aan de leden wordt doorgegeven (laatstelijk was dat voordeel 11 cent). Ten tweede is er de collectieve autoverzekering (risicodrager is Allianz). Last but not least is er voor degenen die zelf willen sleutelen de garage met drie bruggen. Het huren van een brug gaat per dagdeel (ochtend, middag, avond) en kost per dagdeel vijf euro.

garage (2)

Tanken is sinds twee weken niet meer mogelijk. Op de pomp buiten voor het pand aan de Maasdijk 1 is te lezen dat dit tijdelijk is. Naar het zich laat aanzien, zal het echter permanent gaan zijn, dat er niet meer getankt kan worden, zegt Pieter Plate. “Onze pomp was maar op beperkte tijden in de week open. Vroeger stonden de leden dan echt met de auto in de rij om hier te kunnen tanken. Met de komst van de zelfbedieningstankstations, die flinke kortingen geven, is voor onze leden het voordeel van de eigen benzinepomp weggevallen”, zo weet Plate.

jwpieterplate3 (2)

Ook op het gebied van verzekeringen is de situatie veranderd. “Onze collectieve autoverzekering voor de leden bestaat nog steeds en er zijn nog de nodige leden verzekerd. Maar veel verzekeringsmaatschappijen zijn nu ook via internet rechtstreeks verzekeringen gaan aanbieden.”

Wat blijft als groot pluspunt voor leden is de doe-het-zelfgarage. “Buiten autoclubs om zijn er ook commerciële aanbieders, maar daar betaal je al gauw 20 euro per uur voor het gebruik van de doe-het-zelfgarage, bij ons vijf euro per dagdeel. Dan heb je je lidmaatschap er dus snel uit”, benadrukt Plate.

De ‘denktank’ van de GAC heeft echt een uitdaging om de club ‘2025-proof’ te maken, zegt Plate. “Aan de ene kant willen we de financiën op orde brengen, en daarvoor moeten de tarieven iets omhoog, want vijf euro per dagdeel is niet meer van deze tijd. Tegelijkertijd willen we juist méér leden. Om financieel sterker te worden, zijn we daarom ook druk bezig met fondsenwerving en komen we met acties als crowdfunding. Ook zijn we bezig om in de kosten te snijden, bijvoorbeeld in het energieverbruik. We hebben bijvoorbeeld nog geen LED-verlichting.”

Hij vervolgt: “We zullen als club veel duidelijker moeten gaan maken wat de voordelen van het lidmaatschap zijn, want die zijn er echt, bijvoorbeeld voor de mensen die zelf veel kunnen doen aan hun auto, handig zijn en op de kosten willen letten. Of voor degenen die graag, veelal naast een auto voor dagelijks gebruik, betaalbaar in een oldtimer willen rijden, zoals ikzelf. We hebben nooit de publiciteit gezocht. Nou daar zijn we dus nu mee begonnen. Ook onze website moet nodig afgestoft gaan worden.”

Jan Willem en ik krijgen een rondleiding door de garage, met de drie bruggen, waarvan de middelste van de drie al dienst doet vanaf de opening in 1967. “Kijk die brug rechts, die hebben we overgenomen van de autoclub van Unilever, toen die club werd opgeheven. En de linker brug, die heeft ons wat jaren geleden zo’n tienduizend euro gekost.” Er staan verschillende apparaten, die te groot en te kostbaar zijn om die als doe-het-zelf-sleutelaar thuis te hebben. “En ook niet onbelangrijk: de koffie-automaat en het motorolie-reservoir.”

Achter de garage met de drie bruggen, is de kamer voor de garagecommissaris. De commissaris van dienst tijdens een dagdeel opent en/of sluit de garage, geeft mensen toegang, rekent af en houdt toezicht. Pieter Plate wijst op een dossierkast. “Dat is de heilige graal voor ons als sleutelaars, van voordat het internet groot werd. Vele jaren werden de uitvoerige handboeken voor de diverse merken en typen als losbladig handboek aangeschaft en bijgehouden. Ze zijn nog steeds erg waardevol voor ons.”

garagecommissisaris (2)

Achter het kantoor van de commissaris is er nog een kamer. Daarin vind je de bijzondere gereedschappen, die op verzoek van een sleutelaar door de commissaris verstrekt kunnen worden. Pieter Plate laat ons er verschillende zien, met steeds een toelichting waarvoor die dan specifiek gebruikt kunnen worden.

Dat de GAC ook nog in 2025 en een tijd erna zal bestaan, zal in ieder geval niet liggen aan het enthousiasme van Pieter Plate, het bestuurslid en de garagecommissaris, alsook de diverse sleutelaars die er op deze doordeweekse oktoberochtend naar hartenlust aan het sleutelen zijn.

 

Hieronder zie je de video door Jan Willem de Boer van JW TV Schiedam.

07-10-2021

bannewenne

bannerswv250

30 Jaar DBK_schiedammeronline

bannersfg

Banner sgs(002)

bannerservice

irado banner 250x208 (002)