Woningbouwplan:

Deze torenflat hoger maken en er 130 woningen in realiseren

Deze torenflat hoger maken en er 130 woningen in realiseren

SCHIEDAM - Het is de bedoeling om in dit voormalige kantoorgebouw ongeveer 130 woningen te realiseren. Daarvoor dient deze torenflat aan het Stationsplein wél te worden verhoogd. Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven hier geen bezwaar tegen te hebben.

Op 12 februari 2021 ontving de gemeente een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het Stationsplein 2 te Schiedam. Daarbij gaat het om het verbouwen en verhogen (zogenoemd optoppen) van de torenflat op die locatie. Deze flat staat bekend als het voormalige AMEC-gebouw. Tegenwoordig is het bekender als het flatgebouw waaronder de SPAR-supermarkt is gevestigd. 

Het (ver)bouwproject staat bekend onder de naam 'Terras aan de Schie'. 

De openbare besluitenlijst van het college leert dat het college besluit medewerking te verlenen aan het optoppen (verhogen) en herbestemmen van het kantoorgebouw aan het Stationsplein ten behoeve van de realisatie van 130 woningen.

Het college wil de gemeenteraad voorstellen:
a. een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen te geven voor het optoppen en herbestemmen van het gebouw Stationsplein 2 ten behoeve 130 woningen; 
b. de ontwerp verklaring van geen bedenkingen te beschouwen als definitieve verklaring van geen bedenkingen indien geen zienswijzen worden ingediend.

Het plan van de eigenaar van het pand is om ongeveer 130 woningen te bouwen van minimaal 70 m2. "Op de begane grond bevindt zich tevens ruimte voor detailhandel. Aangezien het AMEC-gebouw op een prominente plek op het Stationsplein staat, pakt de eigenaar de ontwikkeling op, in nauwe afstemming met de gemeente. Dit particuliere project valt ook binnen de gebiedsontwikkeling SchieDistrict", schrijft de gemeente op de voor de ontwikkeling van het Schiedistrict ingerichte website.

Foto: de huidige situatie

Afbeelding onder: artist's impression door VANWILSUMVANLOON architectuur & stedenbouw

Amec2_1600px-1-821x1030

 

18-06-2021

bannewenne

bannerswv250

30 Jaar DBK_schiedammeronline

bannersfg

Banner sgs(002)

bannerservice

irado banner 250x208 (002)