Na begin op zandvlakte in het Sterrenbos

De Roode Zon moest een veld huren in Rotterdam Zuid

De Roode Zon moest een veld huren in Rotterdam Zuid

VOETBAL - Op 15 juni 1930 wordt de Schiedamse voetbalvereniging ‘De Roode Zon’ opgericht. De basis voor de oprichting was vooral de werkloosheid in de jaren na 1925. Een aantal werklozen heeft in sportbondverband de vereniging opgericht. Gespeeld werd in de “Nederlandse Arbeiderssportbond” (NASB). Gekozen werd voor de naam “De Roode Zon” vanwege de sociaal democratische achtergrond van de leden.

door Cok Boes

Er is weinig bekend over de beginjaren van de club. In de jubileumbladen van 40, 50 en 60 jaar herinneren de mede-oprichters Karel en Jan Scheffers aan de beginjaren. Ook Gradus Santra, in 1970 de voorzitter tijdens het 40-jarig jubileum, gaf een inzicht uit die periode. "Jonge mensen uit de arbeidersbeweging kwamen bij elkaar, in een periode die zich bevond in de crisis van de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw. Zij waren verwant aan de socialistische beweging (Arbeiders Jeugd Centrale, AJC). DRZ sloot zich aan bij de Nederlandse Arbeiders Sport Bond (N.A.S.B).”

Sterrenbos
"We zijn begonnen in het ‘Sterrenbos’ op de zandvlakte bij de fonteintjes", aldus Karel Scheffers tijdens zijn bijdrage aan het 60-jarig jubileum. Mevrouw Verweij-de Graaff, wethouder sportzaken van Schiedam, deelt in het 40-jarig jubileumblad mee: "Als ik goed ben ingelicht, dan is het huidige D.R.Z. ontstaan uit een viertal elftallen, die elk afzonderlijk op braakliggende terreinen in Schiedam Zuid hun wedstrijden speelden tegen buurtelftallen uit de andere delen van de stad.”

Kromme Zandweg op Zuid
Door de aansluiting bij de N.A.S.B. kon er in competitieverband gevoetbald gaan worden. Een geschikt terrein was in Schiedam echter niet beschikbaar. Het bestuur besloot een speelveld te gaan huren bij de gemeente Rotterdam aan de Kromme Zandweg op Zuid. In 1932 kwam het felbegeerde terrein op de Laan Ons Genoegen (officierentuin) in Schiedam West beschikbaar. In 1955 verhuisde de club naar de Schiedamseweg sportpark Kethel. De ingang van het complex lag tegenover het clubhuis van Scouting Taizé. Op deze locatie werd, tot de fusie in 1995 met GSS, gespeeld. Ook vv Kethel Spaland speelde op sportpark Kethel.

Schiedamse Meesters
De scouts zijn er nog steeds gevestigd. De andere voetbalclub die op sportpark Kethel speelde, vv Kethel Spaland, verhuisde naar Sportpark Willem-Alexander. Op het voormalige terrein van DRZ en vv Kethel Spaland verrees een buurt met koopwoningen, de Schiedamse Meesters. 

KNVB was niet de enige voetbalbond
In de jaren rond 1930 is de KNVB niet de enige voetbalbond in Nederland. Andere bonden zijn de Federatie van Rooms Katholieke Voetbalbonden (RKF), de Christelijke Nederlandsche Voetbalbond (NCVB), diverse kantoorvoetbalbonden en een afdeling voetbal binnen de Nederlandse Arbeiders Sportbond (NASB).

Na de Duitse inval bestond er onder sportbestuurders de vrees dat hun bonden zouden worden overgenomen door N.S.B.-ers. Dit leidde in de voetbalwereld tot besprekingen over fusie, die al gauw succes opleverden. Op 31 juli 1940 ging de K.N.V.B. met de R.K.F., de C.N.V.B., de N.A.S.B. afdeling voetbal en de diverse kantoorvoetbalbonden op in de Nederlandsche Voetbalbond (N.V.B.).

Foto boven: tijdens de viering op 15 juni 1980 van het gouden jubileum van DRZ in 1980, in het midden voorzitter Gerrit Krabbendam, geflankeerd door mede-oprichters Karel en Jan Scheffers (foto door Cok Boes, in 1980 bestuurslid van DRZ). De voorzitter huldigde Karel (rechts) en Jan (links) als erelid en spelde de versierselen op (speldje zie onder). Jan zou zich in later jaren nog verdienstelijk maken voor Schiedam als wethouder

erelid

 

Foto onder: Cok Boes tijdens een fototentoonstelling van de Historische Vereniging Schiedam (foto door Louise Melchers)

cok

Lees ook:
Wandelgroepen verkennen Schiedam en de Gorzen
https://www.deschiedammeronline.nl/cultuur/details/wandelgroepen-verkennen-schiedam-en-de-gorzen

 

16-10-2021

bannerracketteam  

1 (002)