INGEZONDEN

Schriftelijke vragen over dakloosheid aan het college

Schriftelijke vragen over dakloosheid aan het college

SCHIEDAM - "De laatste tijd lijkt er een toename te zijn van dak- en thuislozen in de stad. We zien o.a. tenten in het Beatrixpark en kartonnen matrassen op Station Schiedam Centrum", schrijft de Partij van de Arbeid. De PvdA zegt zich zorgen te maken over deze ontwikkeling: zorgen om de mensen die buiten leven en over de overlast die hiermee gepaard gaat. Je leest de door de PvdA gestelde raadsvragen hieronder.

 1. Deelt het college onze mening dat we er alles aan moeten doen om dakloosheid in onze stad op te lossen en te voorkomen?
 2. Heeft het college een beeld van:
  a. De omvang van dakloosheid en of we daar een toename in zien?
  b. Wie deze daklozen zijn en welke problemen zij hebben? Zo ja, hoe groot is het aandeel jongeren? En arbeidsmigranten?
  c. Hoeveel Schiedammers dakloos dreigen te worden?
 3. Welke actie onderneemt het college:
  a. Preventief ter voorkoming van dak- en thuisloosheid? Welke specifieke ondersteuning en hulp krijgen de mensen die dakloos zijn of dreigen te worden, aangeboden?
  b. Correctief tegen illegale overnachtingen, zoals in tenten in parken of op beschutte plekken zoals het station? (Is de gemeente hierover ook in gesprek met de NS en/of de RET? Zo ja, wat wordt hier aan gedaan?)
  c. Zijn er het afgelopen anderhalf jaar extra, preventieve en/of correctieve, maatregelen genomen?

Dick van Belle,
namens de fractie van de PvdA Schiedam

15-12-2023