Eneco is één van de partners van de gemeente om Groenoord van het gas los te krijgen

Waarom huurt gemeente ex-directielid Eneco in om bewoners te informeren?

Waarom huurt gemeente ex-directielid Eneco in om bewoners te informeren?

SCHIEDAM - De gemeente houdt 24 november een inspraakbijeenkomst over het 'van het gas los gaan' van Groenoord. Namens de gemeente worden de bewoners door iemand toegesproken, te weten Laetitia Ouillet. Dat is géén eigen medewerker van de gemeente, maar zij wordt ingehuurd door de gemeente. Raadslid Maarten Reuderink van OuderenPartij Schiedam vraagt zich af waarom dan juist uitgerekend iemand wordt ingehuurd die ruim drie jaar een directiefunctie heeft bekleed bij Eneco. Eneco is belanghebbende partij bij het van het gas los gaan van Groenoord. Reuderink stelt hierover schriftelijke vragen aan het college van B&W. Je kunt de vragen en de inleiding erop hieronder integraal lezen.

"Geacht College,

Een raadslid is niets zonder de actieve betrokkenheid van burgers. Voor deze vragen zijn we dan ook zondermeer schatplichtig aan de actieve bewoners in Groenoord, die de onzalige plannen van de Gemeente Schiedam en Woonplus voor deze wijk kritisch volgen.

Voor 24 november is er een uitnodiging voor de participatietafel Groenoord van gas los (ambtelijk ook wel bekend staand als ‘Nieuwe Energie voor Groenoord’) georganiseerd. Volgens de uitnodiging spreekt namens de Gemeente Schiedam een zekere Laetitia Ouillet.

Mevrouw Ouillet is naar eigen schrijven 3 jaar en 4 maanden Directeur Corporate Strategy bij Eneco geweest. Eneco is nu een van de verdragspartners bij Groenoord van gas los. In de echte wereld zou het dan ook volstrekt logisch zijn om een extern adviseur in te huren, die onafhankelijker staat tegenover de Eneco.

Zelfs als mevrouw Ouillet haar (voormalige) petten volmaakt kan scheiden, (wij sluiten niets uit), ontstaat er nu toch al snel een schijn van belangenverstrengeling.

1) Kunt u aangeven hoe u tot de selectie van mevrouw Ouillet bent gekomen?

1a) Kunt u hierbij aangeven welke kwaliteiten van mevrouw Ouillet zo zwaar wogen dat u over deze schijn van belangenverstrengeling bent heengestapt?

1b) Kunt u hierbij aangeven uit hoeveel kandidaten mevrouw Ouillet heeft gekozen?

2) Kunt u aangeven of u gezien het, al dan niet terechte, wantrouwen dat mevrouw Ouillet blijkbaar oproept, bereid bent om iemand voor deze functie in te huren?

3) Hoe beoordeelt u zelf uw beoordelingsvermogen als u iemand inhuurt, die (mogelijk volkomen onverdiend) gelijk een dergelijk wantrouwen oproept?

Mvg,
Maarten Reuderink'

Hier lees je het LinkedIn Profiel van Laetitia Ouillet
https://www.linkedin.com/in/laetitia-ouillet-2a3b5214/

Foto: Maarten Reuderink, fragment uit video-interview door Jan Willem de Boer van JW TV met Maarten Reuderink, onder meer over de problematiek van het van het gas los gaan in Groenoord, je kunt het interview zien door onderstaande afbeelding aan te klikken

21-11-2021