Waarom doet mijn adviseur zo streng?

Waarom doet mijn adviseur zo streng?

SCHIEDAM/VLAARDINGEN - Als financieel dienstverlener heb je de wettelijke plicht goed te zorgen voor je klanten. In het Burgerlijk Wetboek staat met zoveel woorden dat je als accountant of belastingadviseur gehouden bent bij je werk de zorg van een redelijk bekwame en redelijk handelende beroepsgenoot in acht te nemen. Wie kan het daarmee nu oneens zijn, met zoveel redelijkheid?

door Jeroen de Vos

Toch is het goed eens met elkaar stil te staan bij wat dat nou concreet betekent: zorgplicht. De rechter in Den Haag heeft daar onlangs weer een mooie (en verrassende) illustratie van gegeven.

Een ondernemer exploiteert een webshop. Zijn accountant wijst hem er per e-mail op dat hij bij het overschrijden van een bepaalde omzet in België daarvan aangifte omzetbelasting moet doen in België.  De ondernemer meldt dat hij bijna zeker weet die omzetgrens over te gaan, maar dat hij geen tijd heeft de omzet te splitsen. Hij doet niets met de waarschuwing van de accountant.  

De Belgische fiscus is – anders dan die ondernemer wellicht dacht  – ook niet gek en legt een naheffingsaanslag met boete op. De ondernemer probeert vervolgens de schade via de rechter op de accountant te verhalen.

Ik weet niet hoe je als lezer hier tegenaan kijkt, maar ik vind het tamelijk bizar dat een cliënt het advies van zijn accountant in de wind slaat en de nadelige financiële gevolgen daarvan vervolgens bij diezelfde accountant claimt. Wat vindt de rechter?

Hof Den Haag oordeelt dat de accountant er bij de ondernemer meer op had moeten aandringen gevolg te geven aan zijn advies. De grootste verantwoordelijkheid ligt volgens de rechter weliswaar bij de ondernemer zelf (“eigen schuld”). Maar toch moet de accountant nog 20% van de schade betalen. Wat in dit geval neerkomt op € 8.000 plus wettelijke rente! Geen kattenpis.

Een leerzame uitspraak. Simpelweg wijzen op een bepaalde regel is niet voldoende. Zorgplicht vereist dat je als adviseur aandringt.  

Ik moet gelijk denken aan de auto van de zaak en de – door ondernemers niet bepaald geliefde - bijtelling daarvan. Die bijtelling is simpel gezegd alleen te voorkomen door een sluitende km-registratie. Ontbreekt die registratie, dan volgt bijna onvermijdelijk een navordering plus boete.   

Volgens de rechter kan een goede adviseur niet meer volstaan met een waarschuwing. Hij moet aandringen. Sterker nog, laat hij het bij een waarschuwing, dan is de adviseur medeaansprakelijk voor de navordering en de boete!

Ik voorspel je: bij de volgende bespreking met je adviseur is die een stuk strenger dan je van hem gewend bent. Je weet nu waarom.   

Foto: drs. Jeroen de Vos RB, 
belastingadviseur en partner bij MRVO accountants belastingadviseurs

Hier lees je de vorige column van Jeroen de Vos:
Hoe kun je als ondernemer uit de schulden komen?

02-09-2022