Streep door vuurwerkshow aan Maasboulevard

Vuurwerkshow jaarwisseling is door gemeente afgelast

Vuurwerkshow jaarwisseling is door gemeente afgelast

SCHIEDAM - Burgemeester Lamers heeft vandaag de gemeenteraad per brief ervan op de hoogte gesteld dat de voor de jaarwisseling voorgenomen vuurwerkshow aan de Maasboulevard in Schiedam niet doorgaat. Hieronder lees je de brief van de burgemeester aan de raadsleden.

"Helaas heeft het kabinet vrijdag 12 november 2021 strengere maatregelen moeten instellen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Besmettingen ontstaan door contacten tussen mensen. Om elkaar, en vooral de kwetsbare mensen in onze samenleving, beter te beschermen tegen de sterk toegenomen aanwezigheid van het virus, komen er aanvullende maatregelen. Deze zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag te verminderen.

Vanzelfsprekend hebben die maatregelen ook invloed op Schiedam. Zo gaan bijvoorbeeld veel activiteiten en evenementen door de aanscherpingen niet of in afgeslankte vorm door. Dit komt vooral omdat men 1,5 meter afstand moet houden op die plekken waar geen
coronabewijs verplicht is. Wanneer er geen coronatoegangsbewijs verplicht is geldt een
mondkapjesplicht. Er kunnen wel evenementen plaatsvinden. Deze mogen plaatsvinden tot
18.00 uur en met een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats. Ook geldt er een maximum van 1250 personen per ruimte.

Als gemeente maken we vanzelfsprekend zelf ook afwegingen welke van de gemeentelijke
activiteiten kunnen plaatsvinden. Helaas heb ik daarbij moeten besluiten de geplande
vuurwerkshow tijdens de jaarwisseling niet door te laten gaan. Deze was reeds in
voorbereiding om te worden gehouden op de Maasboulevard, maar gezien de huidige
ontwikkelingen rondom corona wordt er geen vergunning verstrekt voor dit evenement.
Dat is een vervelende beslissing geweest. Dit jaar zou het eerste jaar zijn dat het afsteken van consumentenvuurwerk in Schiedam door een besluit van de gemeenteraad verboden is. Dit in navolging van een zelfde besluit van de gemeente Rotterdam. De aangepaste APV hieromtrent is al op 2 januari 2021 in werking getreden. Het is dus het eerste jaar dat dit verbod geldt.

Om de jaarwisseling toch feestelijk te laten verlopen is tijdens het raadsdebat over dit
onderwerp toegezegd dat er een (centrale) vuurwerkshow in Schiedam zou worden
georganiseerd. De gemeente heeft hiervoor ook al de nodige voorbereidingen getroffen en een lokale organisator bereid gevonden deze show vorm te geven.

Het is op dit moment echter te onduidelijk hoe het coronavirus zich de komende weken zal
ontwikkelen en met welke maatregelen wij rond de jaarwisseling rekening moeten houden.
Deze onzekerheid maakt het onmogelijk om door te gaan met de voorbereidingen. Die vereisen veel inzet en investeringen van zowel de gemeente als de organisator en zouden nu leiden tot het aangaan van onomkeerbare financiële verplichtingen. Ik meen daarom dat het niet verantwoord is om een besluit over de vuurwerkshow langer uit te stellen. Ik neem dit besluit mede namens en in goed overleg met de organisator van de vuurwerkshow.
Het zou de eerste keer zijn geweest dat Schiedam het nieuwe jaar inluidt met een
vuurwerkshow. Ik reken erop dat we volgend jaar onder betere omstandigheden alsnog een
begin kunnen maken met deze nieuwe traditie."

Foto: archieffoto, een door de gemeente georganiseerd vuurwerk in Schiedam, foto door Gert Struijs

17-11-2021