Vrijwilligers in Belastingland

Vrijwilligers in Belastingland

SCHIEDAM - Nederland drijft voor groot deel op vrijwilligers. Mensen met hart voor hun plaatselijke sportclub, buurthuis, school, bibliotheek of verzorgingshuis. Mensen die zich, zonder daar iets voor terug te vragen, keihard inzetten voor anderen.

door Jeroen de Vos, belastingadviseur en partner bij MRVO accountants belastingadviseurs

Maar hoe zit dat fiscaal? Moet je gelijk belasting betalen als je een vergoeding krijgt?

Dat hoeft niet! Voor vrijwilligers geldt een maximale belastingvrije vergoeding van € 180 per maand en € 1.800 per kalenderjaar.

Eerst even een andere vraag: wie wordt fiscaal eigenlijk als vrijwilliger gezien?

Een vrijwilliger is iemand die niet 'bij wijze van beroep' werkt voor een van de volgende organisaties:

- een lichaam dat geen aangifte vennootschapsbelasting hoeft te doen;

- een sportorganisatie;

- een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Dat niet 'bij wijze van beroep' wil zeggen dat een beroepsschilder dus nooit belastingvrij - want “vrijwillig” – voor € 1.800 de kantine van de voetbalclub mag schilderen. Best logisch.

Maar ben je bijvoorbeeld voorleesmoeder op de basisschool van je kinderen (ervan uitgaande dat je geen beroepsvoorlezer bent…), dan kom je dus in aanmerking voor een belastingvrije vergoeding van maximaal € 180 per maand.  

Dat bedrag hoeft overigens niet per maand te worden betaald. Als binnen de maximumbedragen een vergoeding per uur is afgesproken is dat ook goed. Maar let op: in dat geval mag de uurvergoeding maar maximaal € 5,00 (of € 2,75 voor een vrijwilliger jonger dan 22 jaar) bedragen. Een belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk is namelijk dat een vergoeding niet in verhouding mag staan tot het tijdsbeslag en de aard van het werk.

Ben je actief als vrijwilliger pas dan op voor een eventueel schokeffect: als de vrijstellingsbedragen worden overschreden, vervalt gelijk de hele vrijstelling. Dat heeft niet alleen nadelige consequenties voor de belasting, maar kan ook gevolgen hebben voor een eventuele bijstandsuitkering.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je helemaal niet zit te wachten op een vergoeding. In dat geval wil ik je wijzen op een mooie route om belasting te besparen: je kunt als vrijwilliger de niet ontvangen vergoeding onder voorwaarden aftrekken als gift in je aangifte inkomstenbelasting. Daarvoor moet de ANBI waar je voor werkt het volgende verklaren:

- dat je recht hebt op een vrijwilligersvergoeding,

- de ANBI bereid is om deze vergoeding uit te betalen en daartoe ook financieel in staat is,

- maar dat je afziet van het recht op uitbetaling van de vrijwilligersvergoeding.

Zo kost jij de instelling niets, maar het levert jou wel een hogere belastingteruggave op.

 

Hier lees je eerdere fiscale columns van de hand van Jeroen de Vos:

Het is vaker alles of niets bij de Belastingdienst
https://www.deschiedammeronline.nl/bedrijfsnieuws/details/het-is-vaker-alles-of-niets-bij-de-belastingdienst

De notaris krijgt het extra druk in december hier lees je waarom
https://www.deschiedammeronline.nl/columns/details/de-notaris-krijgt-het-extra-druk-in-december-hier-lees-je-waarom

Niets is plezieriger dan een mens te verrassen door hem meer te geven dan waarop hij hoopte
https://www.deschiedammeronline.nl/columns/details/niets-is-plezieriger-dan-een-mens-te-verrassen-door-hem-meer-te-geven-dan-waarop-hij-hoopte

 

01-05-2021