OuderenPartij Schiedam stelt schriftelijke vragen mét verdriet

"Vraagtekens bij relatie tussen gemeente en Energiek Schiedam"

"Vraagtekens bij relatie tussen gemeente en Energiek Schiedam"

SCHIEDAM - Een bestuurslid van Energiek Schiedam gaat lezingen geven in Schiedam Oost. Waarom hij?, zo vraagt OuderenPartij Schiedam (OPS) zich af. Kost het geven van de lezingen de gemeente geld? Zo ja, is dit niet beter te besteden in Oost? Per e-mail zegt OPS geen antwoord te krijgen op vragen. OPS zegt nu met verdriet schriftelijke vragen te moeten stellen. Je leest deze integraal hieronder.

"Geacht college,

Zoals u ongetwijfeld zelf wel weet, propageert u graag: het even een ambtenaar bellen.

Daarnaast weet u dat de OuderenPartij Schiedam grote vraagtekens heeft bij de relatie tussen de Gemeente Schiedam en Energiek Schiedam. Digitale vodjes op voornaambasis worden desgevraagd aangeleverd bij navraag bij een gunningsproces. Een en ander werd daarna door de betrokken vakafdeling verklaard met: “We kennen ze.” De OuderenPartij Schiedam gelooft dat zomaar (vandaar immers de amicale toonzetting), maar u zult het met ons eens zijn dat er op dit gebied nog een wereld te winnen is.

Nu is ons uit de social media gebleken dat een bestuurslid (naam bekend bij de betrokken en bevraagde vakafdeling) van Energiek Schiedam een lezingenreeks gaat geven in Oost. Mocht dit op welke wijze dan ook worden gefinancierd door de Gemeente Schiedam hebben wij nadrukkelijk vraagtekens bij de prioriteiten in de wijk Oost, maar dat is voor later zorg.

Alleen hebben wij inmiddels tot tweemaal toe de betrokken wijkvakafdeling gemaild over deze zaak. Eerst hebben wij inhoudelijke vragen gesteld. Toen daar op geen enkele manier op werd gereageerd, hebben wij aangegeven dat wij, ondanks uw warme pleidooien op dit gebied, op deze manier wel worden gedwongen om schriftelijke vragen over deze kwestie te stellen. Dat verdriet ons uiteraard meer dan u.

Vandaar dat wij de volgende vragen voor u hebben:
Bent u met ons van mening dat het door u gepropageerde 'even een ambtenaar bellen,’ alleen werkt als de betrokken vakafdeling ook de moeite neemt te reageren?

Kunt u aangeven waarom de betrokken vakafdeling in dit geval uw wijze woorden heeft genegeerd?

Bent u bereid om de Ouderen Partij Schiedam volledig inzicht te geven in voornoemd gunningsproces?

Kunt u aangeven hoe dit (in geval van een bevestigend antwoord op de vorige vraag) concreet vorm gaat geven?" 

18-09-2021