AOV wil opheldering over kosten formatie

"Vormen van nieuw stadsbestuur is in Schiedam lang en moeizaam proces"

"Vormen van nieuw stadsbestuur is in Schiedam lang en moeizaam proces"

SCHIEDAM - De AOV heeft schriftelijke vragen gesteld aan het (demissionaire) college van B&W van Schiedam over de kosten van het vormen van een nieuw college van B&W. Je leest de gestelde vraag hieronder.

"Wat heeft het smeden van een nieuw stadsbestuur de gemeente gekost? Die vraag wil AOV beantwoord hebben nog voordat de gemeenteraad de beoogde wethouders mag ondervragen.

Graag wil het AOV zodra alle kosten bekend ‘een zo gedetailleerd mogelijke uitsplitsing’ met onder meer inzage in de kosten voor ambtelijke ondersteuning, het faciliteren van de verkenners, informateurs en formateurs, locatiehuur, catering en verblijf.

Dit alles ‘ten behoeve van de transparantie over de gemeentelijke financiën’. Het vormen van een nieuw stadsbestuur is in Schiedam een lang en moeizaam proces. 16 maart waren de verkiezingen en mogelijk komende maand wordt het coalitieakkoord gepresenteerd.

Over de hoogte van de kosten maakt het AOV zich ernstig zorgen mede gelet op de ongekende armoede in de stad hetgeen bevestigd wordt door de toenemende belangstelling voor de voedselbank.

Cock de Jong, 
fractievoorzitter AOV"

21-05-2022