Exploitatie- en alcoholwetvergunning

Verleende vergunning voor Glasfabriek-terrein

Verleende vergunning voor Glasfabriek-terrein

SCHIEDAM - De burgemeester van Schiedam heeft op 12 september 2022 een exploitatie- en alcoholwetvergunning verleend voor de openbare inrichting Glasfabriek-terrein, gevestigd aan de Buitenhavenweg 146 te Schiedam. Het betreft een openbare inrichting waar diverse activiteiten georganiseerd kunnen worden, met horeca-activiteiten.

Dit besluit is vandaag 21 september 2022 door de gemeente gepubliceerd in het 'Gemeenteblad van Schiedam'.

De maximaal toegestane openingstijden van het horecagedeelte (bar) zijn:

- zondag tot en met donderdag  van 07.00 uur tot 01.00 uur

- vrijdag en zaterdag van 07.00 uur tot 02.00 uur

Openingstijden terras, direct gelegen tegen de gevel van het horecabedrijf:

- zondag tot en met zaterdag van 07.00 uur tot 22.00 uur

Vanaf 21 september 2022 ligt een afschrift van de verleende vergunningen, gedurende zes weken gerekend vanaf de datum van het besluit, ter inzage bij het Klant Contact Centrum (Omgevingsloket), Stadserf 1 te Schiedam (alleen op afspraak).

Gedurende de bovengenoemde periode kun je tegen de verleende vergunning een bezwaarschrift indienen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. In het (gedateerde en ondertekende) bezwaarschrift moet staan waarom je tegen de verleende vergunning bent en waarom je vindt dat je rechtstreeks in je belang bent getroffen. Het bezwaarschrift kun je sturen aan de burgemeester van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam.

Intussen blijft de vergunning geldig. Als je echter vindt dat deze meteen moet worden geschorst dan kun je daarvoor een verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, t.a.v. de sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voorwaarde hiervoor is dat je tevens een bezwaarschrift hebt ingediend. Aan de procedure bij de rechtbank zijn kosten verbonden.

N.B. redactie
Tijdens het IDDF, International Dutch Distillers Festival, dat op het Glasfabriek-terrein plaatsvond, mocht géén sterke drank geschonken worden. Dat kun je lezen in dit artikel:
In de Glasfabriek wordt tijdens IDDF geen jenever, gin of ander gedistilleerd geschonken; tijdens twee IDDF-festivaldagen in Glasfabriek zijn de cocktails op basis van pre-mixen

Lees over het IDDF ook:
"Op naar volgend jaar", zegt de tevreden IDDF-organisatie toe

Op het Glasfabriek-terrein worden met enige regelmaat culturele activiteiten gehouden, zoals:

A.s. vrijdag en zaterdag:
'Het verdronken land van Doggerland' in de Glasfabriek

Afgelopen weken, tot en met aanstaande zondag
Première It Went Dark in heftig Schiedam

Foto: een terras tijdens de eerste dag van het IDDF (foto door Louise Melchers)

 

21-09-2022