Besproken tijdens het Sportcafé:

Veilige en inclusieve sportomgeving

Veilige en inclusieve sportomgeving

SCHIEDAM - Woensdag 20 maart heeft Team Sportservice een Sportcafé bij HC Schiedam georganiseerd. Ruim 30 bestuurders/vrijwilligers van 22 verenigingen zijn geïnformeerd over de thema’s Sociaal Veilige Sport en Inclusie/Diversiteit. Deze thema's spelen een steeds belangrijkere rol bij verenigingen en staan beschreven in het Beweeg- en Sportakkoord van Schiedam.

Erik Beuker (Projectleider Sociale ​Veiligheid Sport NOC*NSF) gaf een inspiratieworkshop over het thema Sociaal Veilige Sport. Hierbij zijn de aanwezigen geïnformeerd over de 4 V’s van veiligheid, wat het belang hiervan is en hoe zij hier binnen de vereniging mee aan de slag kunnen gaan.

Joos Steenbergen (Regievoerder Inclusie Gemeente Schiedam) en Vera Eekman (Sportconsulent ​Aangepast Sporten SportMEE) deden dit voor het thema Inclusie/Diversiteit in de sport. Zij hebben praktische handvatten gedeeld over hoe je dit binnen de vereniging opzet en waar je rekening mee moet houden. Sommige verenigingen hebben al aanbod voor deze doelgroep. Zij deelden hun ervaringen.

Alle aanwezigen deden actief mee om invulling te geven aan de thema’s én te kijken hoe zij elkaar hierin kunnen versterken. Op naar een Schiedam waar nog meer inwoners in een veilige en inclusieve omgeving kunnen sporten en bewegen.

Beweeg- en Sportakkoord Schiedam
In Schiedam ligt de focus van het lokale Beweeg- en Sportakkoord de komende drie jaren op de thema’s: inclusief sporten en bewegen, sterke spelers en sociaal veilige sport. Beweeg- en sportaanbieders en maatschappelijke organisaties die een goed idee of initiatief hebben dat past bij één van de thema’s, kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. Dat kan via www.lekkerbezigschiedam.nl/beweeg-en-sportakkoord. In 2024 is in totaal 50.000 euro te verdelen. Per initiatief is een bedrag tussen de 250 en 10.000 euro beschikbaar. Op de website staat alle informatie, zoals waaraan een aanvraag moet voldoen.

Fotografie
Leen van Put

22-03-2024