'Vervroegde concentratie geboortezorg wegens personeelstekort'

Vanaf 11 juli geen bevallingen meer in Franciscus Vlietland

Vanaf 11 juli geen bevallingen meer in Franciscus Vlietland

ROTTERDAM/SCHIEDAM - Vanaf 11 juli aanstaande vinden er geen bevallingen meer plaats in het ziekenhuis in Schiedam. Marjolein Tasche, voorzitter Raad van Bestuur Franciscus: ’Het is heel vervelend dat we door personeelstekort genoodzaakt zijn de geboortezorg vervroegd te concentreren. We hadden dit graag pas met de opening van het nieuw te bouwen Vrouw & Kind Centrum gedaan’. Het ziekenhuis heeft een persbericht uitgegeven. Dat kun je hieronder integraal lezen.

 

"Behoud van bevalcapaciteit en kwaliteit van zorg"
 
"Al generaties lang levert Franciscus Gasthuis & Vlietland, op de ziekenhuislocaties in Schiedam en Rotterdam, kwalitatief goede geboortezorg. Door het grote tekort aan gespecialiseerde zorgprofessionals lukt het niet langer om op beide ziekenhuislocaties de volledige geboortezorg te bieden, die zwangere vrouwen en pasgeboren baby’s nodig hebben. Dit betekent dat het ziekenhuis er voor kiest de verlos-, kraam- en neonatologie afdelingen van Franciscus Vlietland vanaf 11 juli samen te voegen met deze afdelingen in Franciscus Gasthuis. Voor de controles voor en na de bevalling, kunnen zwangere vrouwen op beide ziekenhuislocaties terecht. Marjolein Tasche, voorzitter Raad van Bestuur Franciscus: ’Het is heel vervelend dat we door personeelstekort genoodzaakt zijn de geboortezorg vervroegd te concentreren. We hadden dit graag pas met de opening van het nieuw te bouwen Vrouw & Kind Centrum gedaan’. 


Met de verloskundigen in de regio en de gynaecologen kijken we naar een toekomstbestendige invulling van de prenatale zorg op beide locaties. Zo starten we na de zomer met de verloskundigen uit de regio Nieuw Waterweg Noord met een Verloskundig Prenataal Triage Centrum in Franciscus Vlietland in Schiedam. In dit centrum kunnen zwangere vrouwen terecht voor eerstelijnszorg, zorg verleend door de eigen verloskundige, tijdens de zwangerschap. Hierdoor kunnen de zwangere vrouwen voor alle zorg vóór en na de bevalling dichtbij huis terecht op beide ziekenhuislocaties. Alleen voor de bevalling en/of klinische opname gaat een zwangere vrouw of pasgeboren baby naar Franciscus Gasthuis. Na de bevalling kunnen poliklinische controleafspraken voor baby’s op beide ziekenhuislocaties plaatsvinden. Iris Lensveld, verloskundige en voorzitter verloskundigencoöperatie VeRVe: 'Wij zijn natuurlijk niet blij met de verplaatsing van de geboortezorg van Schiedam naar Rotterdam. We snappen echter de noodzaak en zullen in goede samenwerking met het ziekenhuis de geboortezorg zo goed mogelijk blijven vormgeven, zoals jullie van ons gewend zijn.'

Capaciteit en continuïteit van zorg
Gedwongen door krapte op de arbeidsmarkt, zien wij de noodzaak om alle mensen, faciliteiten en middelen, samen te voegen in 1 team en verloskunde en neonatologie op 1 locatie aan te bieden. Door de bevallingen op 1 locatie te begeleiden, neemt de beschikbare capaciteit toe van 7 tot maximaal 11 verloskamers. In de huidige krappe situatie varieert dit tussen 4 en 7 verloskamers verdeeld over 2 locaties. We creëren dus een grotere capaciteit, meer stabiliteit en minder/geen weigeringen. Zo kunnen we de kwaliteit en de continuïteit van zorg voor de zwangere vrouwen en de pasgeboren baby’s borgen. Marianne Coolman, gynaecoloog Franciscus: ‘We gaan samen met de verloskundigen voor ons gezamenlijke belang: samenwerking en het borgen van capaciteit in onze regio’s.

Nieuw Vrouw & Kind Centrum
Eind 2022 start Franciscus met de bouw van een Vrouw & Kind Centrum op het terrein van Franciscus Gasthuis. De nieuwbouw biedt het ziekenhuis de mogelijkheid om gezinsgerichte zorg vorm te geven waarbij het uitgangspunt is moeder en kind niet meer te scheiden, door éénpersoonskamers te maken die groot genoeg zijn om ouders/verzorgers bij hun kind op de kamer te laten slapen. De kinderafdeling krijgt een eigen daktuin, die ook toegankelijk is voor ouders van kinderen die op de afdeling Neonatologie zijn opgenomen. Deze afdeling krijgt naast de speelkamer ook een tiener/lounge kamer en een Ronald Mc Donald Huiskamer. De verwachte realisatie is eind 2024."

Voor meer informatie over het Vrouw & Kind Centrum kun je kijken op www.franciscus.nl/franciscus-vernieuwt

Foto: kinderarts Franciscus Paul de Laat, verloskundige en voorzitter verloskundigencoöperatie VeRVe Iris Lensveld, gynaecoloog Franciscus Marianne Coolman, verloskundige en voorzitter Geboorteketen Eveline van der Leeuw en voorzitter Raad van Bestuur Franciscus Gasthuis & Vlietland Marjolein Tasche

24-06-2022