Landschapsarchitect ingeschakeld door bewoners

Ton Verdoes: "Dit is een stukje groen waar we heel zuinig op moeten zijn"

Ton Verdoes: "Dit is een stukje groen waar we heel zuinig op moeten zijn"

SCHIEDAM - Jan Willem de Boer ging met Ton Verdoes de blubber in van de weilanden in Kethel. Verdoes vertelt Jan Willem over de bouwplannen van de gemeente die wil bouwen in het groen en over een alternatief plan, dat door de gemeente werd afgewezen. Hieronder kun je het interview op video zien, met veel beelden van de groene Kerkbuurt Kethel, en kun je de brief van de bewoners aan de gemeenteraad lezen.

 

Hier lees je ons andere artikel van vandaag over dit onderwerp:
Bewoners Kerkbuurt krijgen met hun initiatief geen voet aan de grond; gemeente wil in het groen van Kethel particulieren laten bouwen

 

De brief aan de gemeenteraad van de bewoners lees je hieronder:

"Onderwerp: Buurt(burger)initiatief Joppelaan hoek Kerkweg

Aan de leden van de Schiedamse gemeenteraad

Met ons schrijven van 7 november 2021 hebben wij bij het College van Burgemeester & wethouders Schiedam het buurt(burger)initiatief Joppelaan hoek Kerkweg ingediend. Hierop heeft het College met een brief van 2 februari 2022 (21UITR11328) gereageerd.

De inhoud van deze reactie is in onze initiatiefgroep zeer slecht gevallen en inmiddels door vele betrokken partijen met verbazing gelezen. Dit vooral omdat er op geen enkele manier is ingegaan op de inhoud van ons buurt(burger)initiatief.

Wij hadden als groep, zeker na het positieve informele gesprek met wethouder Patricia van Aaken en haar beleidsambtenaar, verwacht snel na het indienen van het initiatief van het College een uitnodiging te ontvangen om hierover te komen praten. Het College heeft, net als uw gemeenteraad, buurt(burger)participatie en betrokkenheid van bewoners toch immers hoog in het vaandel staan!!!!!! Tot onze verbazing was de brief van 2 februari 2022 gericht aan Stichting De Werf in plaats van aan de initiatiefgroep. Alle betrokken organisaties en buurtbewoners worden hiermee enorm tekort gedaan.

De kern van ons initiatief is om de omgeving Joppelaan hoek Kerkweg (onderdeel van de Kerkbuurt) te ontwikkelen vanuit een groene integrale visie op het gehele gebied, gevolgd door kleinschalige bouwactiviteiten. Daar wordt in de brief van het College op geen enkele wijze op gereageerd. Deze geeft aan vast te houden aan het eigen project van de gemeente “verkavelen voor particulier opdrachtgeverschap”. Daarna kan er nog gekeken worden naar mogelijke oplossingen voor de buurt genoemd in ons initiatief.

Dit is een totaal ander uitgangspunt dan wij voorstaan met ons initiatief. Een initiatief dat breed gesteund wordt, met volledige financiële dekking voor de oriëntatiefase. Wat een grote kans laat het College lopen wanneer een, door betrokken burgers opgesteld, goed onderbouwd en gedragen plan, niet de gelegenheid wordt gegeven om de haalbaarheid hiervan nader te onderzoeken!

De uitnodiging van de gemeentelijke projectleider, om te komen praten over het verkavelingsplan van de gemeente is door ons dan ook niet aangenomen. De reden hiervoor is, dat de opdracht van de projectleider te beperkt is om voldoende aandacht te kunnen schenken aan de ontwikkeling van de groene omgeving met alle plannen/initiatieven die al in dit gebied (kunnen gaan) plaatsvinden.

Nadat onze ergste boosheid over de onverwacht negatieve reactie van het College wat was weggeëbd, hebben we de draad weer opgepakt en zijn we binnen ons netwerk gaan kijken wat anderen van ons initiatief vinden.

We kunnen u zeggen “we zijn overladen met positieve reacties” van onder andere maatschappelijke organisaties, individuele raadsleden en andere bewonersorganisaties. Dit heeft ons doen besluiten om, in de wetenschap dat er waardering en draagvlak is voor de door ons voorgestane ontwikkeling, ons buurt(burger)initiatief opnieuw aan het College van Burgemeester & Wethouders, maar nu ook aan u als Gemeenteraad van Schiedam, aan te bieden.

Door alle gevoerde gesprekken in de afgelopen tijd is het buurt(burger)initiatief inmiddels ook wat aangepast en daarmee nog completer geworden. U leest dit terug in de nieuwe versie “Buurt(burger) initiatief herinrichting gebied Kerkweg hoek Joppelaan Schiedam Kethel”.

Wat wij het College opnieuw vragen is, om dit initiatief, met een aanzienlijk maatschappelijk impact voor het gebied, alsnog een kans te geven. Aan onze initiatiefgroep dan de taak om de voorgestelde ontwikkeling verder uit te (laten) werken tot een concreet plan. Dit in samenspraak met alle partijen met ideeën over deze buurt en uiteraard met de projectleider van de gemeente Schiedam.

Zoals we in onze brief van november 2021 aan het College van Burgemeester en Wethouders al schreven, hebben we over de financiële consequenties voor de uitwerking van het initiatief overleg gehad met het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en het De Grootfonds Schiedam. Beide fondsen hebben zeer enthousiast gereageerd op het gepresenteerde buurt(burger)initiatief en zijn bereid om hier een (financiële) rol in te vervullen.

Het verzoek aan u, als gemeenteraad is om ons initiatief te steunen en het College te verzoeken om onze initiatiefgroep de kans te bieden om dit nader uit te (laten) werken.

Mocht het voor u gewenst zijn om van dit initiatief officieel een burgerinitiatief te maken, dan gaan wij daar voor zorgen, 100 ondersteunende handtekeningen ophalen voor dit initiatief is voor ons een peulenschilletje.

Wij horen graag van u of u hiertoe bereid bent.

Uiteraard zijn we bereid om de voorgestane ontwikkelingen nader toe te lichten aan uw gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,
Namens de initiatiefgroep

A.(Ton) Verdoes (voorzitter Stichting De Werf)"

Op deze webpagina kun je meer documenten vinden:
http://dewerfkethel.nl/project-joppelaan-kerkweg/

10-06-2022