Het begon 5 jaar geleden met tennislessen voor vluchtelingen

'Stichting Niemand Buiten Spel' gaat ook muzieklessen aanbieden

'Stichting Niemand Buiten Spel' gaat ook muzieklessen aanbieden

SCHIEDAM - Vijf jaar geleden gingen vluchtelingen op uitnodiging van Rob Bonheur tennissen bij TSN. Rob is oud-bestuurslid van TSN. Inmiddels is er de 'Stichting Niemand Buiten Spel' opgericht, zijn er vier verschillende activiteiten en komt er binnenkort 'het geven van muziekles' bij als vijfde activiteit. Het bestuur van de stichting is op zoek naar uitbreiding en verjonging.

Stichting Niemand Buiten Spel zet zich sinds de oprichting ruim 1,5 jaar geleden in (voor zowel jeugd als senioren die dit zo hard nodig hebben) d.m.v. diverse projecten. "Wij willen deze kwetsbare groep mensen graag een steuntje in de rug geven in de samenleving, om zich in onze maatschappij staande te kunnen houden en zich op meerdere vlakken te kunnen ontwikkelen. Onze doelgroep bestaat zowel uit volwassen als kinderen. De grootste groep betreft echter volwassen", zegt voorzitter Rob Bonheur.

Het gaat hier om mensen met: stress, eenzaamheid/sociaal isolement, huishoudelijk 
geweld, als alleenstaande ouder kinderen alleen opvoedt, psychische klachten, 
armoede/schuldenproblematiek, na overlijden van partner niet weten hoe verder te moeten, 
echtscheiding, ontslag en werkeloosheid, laaggeletterdheid, dakloos, vluchteling/statushouder zijn, gedragsproblemen, autisme en/of ADHD, geestelijke en/of lichamelijke beperkingen en huiselijk geweld.

Het begon vijf jaar geleden als een Schiedams burgerinitiatief van Rob Bonneur, die met statushouders ging tennissen bij zijn club TSN. Inmiddels zijn er meer activiteiten en is de organisatie uitgegroeid tot de Stichting Niemand Buitenspel omdat 'iedereen mee moet kunnen doen'.

"Om met statushouders te tennissen was een fijne manier voor hen om sneller te integreren; contacten te leggen en de taal te leren. Maar om mijn idee breder over de stad uit te rollen, had ik hulp nodig", zegt Rob. Hij klopte op diverse deuren en kreeg de ondersteuning bijvoorbeeld van de gemeente Schiedam, maar ook bij lokale fondsen, voor het uitvoeren van zijn burgerinitiatief. Er kwamen ook tennislessen voor kinderen met een beperking/autisme. De groep van de volwassen en de groep kinderen zijn nog steeds actief. Na dit geslaagde tennis-nitiatief was het tijd voor een volgende stap. In februari 2020 werd besloten de eerder genoemde stichting op te richten. Het bestuur van de sichting bestaat inmiddels uit Rob Bonneur als voorzitter (79), Gerhard de Kok als penningmeester (83) en Sharda Ramjiawan als secretaris.

"Daarnaast maken wij gebruik van een groep betrokken vrijwilligers en docenten. Wat begon met statushouders, is inmiddels uitgebreid met andere kwetsbare doelgroepen die wij  graag een steuntje in de rug willen geven. Vanwege ons project kwamen wij in contact met andere maatschappelijke organisaties in de stad en de regio en merkten dat er veel behoefte is aan sociaal maatschappelijke activiteiten voor kwetsbare doelgroepen. En echt, we zijn in onze samenleving kwetsbaarder dan we denken. Wij laten mensen die nu buiten de boot vallen weer meedoen. We creëren een clubhuisgevoel, helpen de mensen en luisteren naar hen. Er wordt op deze manier structuur geboden. Bovendien ontstaan er vriendschappen, mensen komen uit hun sociale isolement, stappen over die drempel. Naast tennis zij wij ons ook op andere sporten/activiteiten gaan richten."

Op dit moment lopen er 4 verschillende projecten van de stichting in Schiedam en binnenkort zal er gestart worden met het nieuwe project Helden van de Buurt. Bonheur legt uit: "Wij gaan bij dit project muzieklessen aanbieden (gitaar, piano, keyboard, drum en zang) voor alle leeftijdsgroepen. Deelnemers krijgen de kans, hun talenten te benutten, mensen te ontmoeten en uit sociaal isolement komen. Deze groep mensen beschikt zelf niet over financiële middelen om muzieklessen te volgen."

De reeds lopende projecten zijn:

Samen een eenheid
Dit is een project waar mensen voor wie dit niet gebruikelijk is of die niet snel in aanraking komen met sport, de kans krijgen om in wijkcentrum Oost op een laagdrempelige manier 
deel te nemen aan boksen, zumba, yoga, sport en of spel.

Tennis Totaal 
Door middel van Tennis Totaal probeert de stichting mensen (kinderen en volwassen) te helpen terug te keren in de sociale maatschappij omdat zij door verschillende oorzaken hier niet meer deel van uitmaken.

Nu of Nooit
Jongeren (jongens en meisjes) in leeftijdscategorie van 15 t/m 27 jaar begeleiden in hun resocialisatietraject. Gespecialiseerde coaches gaan met hen sportend aan de slag.

Bewegen met Doel
Met dit project wil de stichting mensen helpen terug te keren in de sociale maatschappij waarvan zij door verschillende oorzaken niet meer deel van uitmaken. In samenwerking met lokale partijen (o.a. GGZ Delfland, Stichting het Startblok, De Voedsebank) mensen laten sporten bij lokale sportscholen en sportcentra in Schiedam.

Verjongen bestuur
Met het oog op de toekomst (i.v.m. de leeftijd van de bestuursleden) en de continuïteit van de stichting, is de stichting opzoek naar versterkingen. Naast bestuursleden is de stichting ook op zoek naar vrijwilligers. Voor informatie kun je contact opnemen met Gerhard de Kok (penningmeester), tel. 06-55137126 of e-mail g.d.k@hetnet.nl

Foto: v.l.n.r. Sharda Ramjiawan, Rob Bonheur en Gerhard de Kok 

24-11-2021