Zorg als hulpverlener dat je écht luistert

Stalking en geweld in een relatie zijn bijzonder heftig om mee te maken

Stalking en geweld in een relatie zijn bijzonder heftig om mee te maken

SCHIEDAM - De dames van het WOT Schiedam schreven een column over de bijeenkomst van de gemeenteraad en betrokken organisaties op 17 november jl. Het thema is huiselijk geweld en stalking. Je leest de column hieronder.

"Stalking en geweld in een relatie zijn bijzonder heftig om mee te maken. Het verhaal van ex-slachtoffer Barbara kwam dan ook bij iedereen binnen bij de laatste benen-op-tafel-bijeenkomst over huiselijk geweld die de gemeenteraad organiseerde. Barbara heeft in het verleden te maken gehad met huiselijk geweld en zet zich nu in als ervaringsdeskundige om anderen te helpen en hulpverleners te leren hoe het is om in zo’n situatie te zitten.

Als buitenstaander denk je al snel: “Waarom ben je gebleven. Waarom liet je dit gebeuren.” Maar als slachtoffer kan je zo de weg kwijt zijn dat je geen rationele keuzes meer kunt maken. Barbara vertelde dat de goede keuze maken veel geduld vraagt en dat  sommige mensen wel zes keer teruggaan naar de gewelddadige partner voordat ze het op kunnen brengen om echt weg te gaan.

Wij van het WijkOndersteuningsTeam (WOT) willen toegankelijke en laagdrempelige hulpverlening bieden aan de burger. We spreken de mensen vaak voordat Veilig Thuis of de politie wordt ingeschakeld. De situatie is vaak heel moeilijk. We proberen met mensen naar oplossingen te zoeken. Wat voor ons een logische stap is, is voor de slachtoffers soms nog een brug te ver. Dan doet het echt wat met ons als iemand op dat moment  nog geen hulp wil of kan aannemen.

Barbara vertelde dat juist dan geduld en een luisterend oor heel belangrijk zijn. Dat we mensen zien en horen. Dat we goed luisteren en vooral niet oordelen. Gelukkig kunnen we met het WOT wel al een en ander in gang zetten. Bijvoorbeeld, een vluchtplan opstellen of een “melding op locatie” doen zodat de politie weet wat er aan de hand is als er voor die persoon of dat adres wordt gebeld.

Het WOT heeft gelukkig korte lijnen met de wijkagenten. Truus van het politieteam doelgroepen vertelde tijdens deze avond dat met haar en haar team contact kan worden opgenomen als de wijkagent niet te bereiken is en er gelijk actie moet worden ondernomen.

De meerwaarde van deze bijeenkomsten over huiselijk geweld is ook vooral dat je met elkaar over dit onderwerp in gesprek bent en je elkaar ook beter weet te vinden als er iets is. Ook het WOT krijgt veel hulpvragen op het bordje en ook wij moeten soms prioriteiten stellen. Voor situaties die betrekking hebben op stalking en huiselijk geweld hebben we de mogelijkheid om direct een contactpersoon toe te wijzen die kan onderzoeken of er meteen actie moet worden ondernomen. Ook aandacht voor de pleger is belangrijk. Veel plegers zijn vroeger slachtoffer geweest. Zo hoorden we tijdens deze avond het verhaal van een ex-pleger die nu als ervaringsdeskundige andere mannen begeleidt om de cirkel van geweld te doorbreken. Een mooi project.

Gelukkig weten ook veel maatschappelijke organisaties in de wijken het WOT te vinden en zoeken zij contact met ons als ze zich zorgen maken over iemand. Maar wanneer er een ernstige situatie is, schakelen ook wij natuurlijk Veilig Thuis of de politie in. En als er direct gevaar dreigt moeten mensen gewoon 112 bellen. Veiligheid staat altijd voorop.

Het was fijn om van Barbara te horen dat slachtoffers van huiselijk geweld serieus worden genomen, vroeger was dat wel eens anders. Veiligheid staat nu echt voorop, en daar blijven wij met andere partijen hard aan werken!

Heb jij te maken met huiselijk geweld of maak jij je zorgen om iemand? Bel bij direct gevaar 112. Bel voor advies en ondersteuning met Veilig Thuis op 0800-2000 of chat tijdens kantoortijden via www.veiligthuisrr.nl. Je kan  voor informatie ook terecht op de website van de gemeente Schiedam: www.schiedam.nl/huiselijk-geweld."

Tekst: WOT: Mirelle Groenendaal, Ingrid Verhoeven, Ouissam Benhammadi, Nadia Stegeman, Britt Engelchor
Foto: vier van de vijf dames van het WOT , v.l.n.r. Mireille Groenendaal, Ingrid Verhoeven, Britt Engelchor en Nadia Stegeman

Hier lees je de vorige column over huiselijk geweld:
Psychische mishandeling is net zo schadelijk als lichamelijke of seksuele mishandeling

 

07-12-2021