De gebieden boven Schiedam: Woudhoek, Poldervaart, Kandelaarhoek

Staatsbosbeheer gaat bos uitdunnen in zuidrand Midden-Delfland

Staatsbosbeheer gaat bos uitdunnen in zuidrand Midden-Delfland

SCHIEDAM/VLAARDINGEN - Per 18 juli start Staatsbosbeheer in opdracht van Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG) boswerkzaamheden in de zuidrand van Midden-Delfland. De boswerkzaamheden bestaan uit het dunnen van bospercelen en het verwijderen van zieke essen. 

Het gaat om de gebieden: Holierhoek, Woudhoek, Poldervaart en Kandelaarhoek. Zie het kaartje onderaan dit artikel.

Tijdens de boswerkzaamheden worden de rood gemarkeerde bomen weggehaald, dit zal een aantal weken in beslag nemen. Na afloop van de werkzaamheden worden daaropvolgend plantseizoen – december 2022 tot maart 2023 – op een aantal locaties bomen en struiken terug geplant. "Bij het terug planten wordt rekening gehouden met een gevarieerd aantal soorten bomen en struiken, die bijdragen aan de duurzaamheid en biodiversiteit van het bos. Een deel van de nieuwe aanplant zal bestaan uit snelle groeiers, hiermee ontstaat al snel weer een gesloten bos", zo laat Staatsbosbeheer weten.

Boswachterspreekuur
Op 13 juli 2022 houdt Staatsbosbeheer een boswachterspreekuur voor vragen over de boswerkzaamheden. Omwonenden en geïnteresseerden kunnen tussen 13.30 en 19.00 uur in gesprek met boswachter Lex Bekker en boswachter Jeroen de Mol. De boswachters zijn te vinden bij de ingang van speelpolder WIJland in Schiedam (bij de Harreweg, net buiten de bebouwing van Schiedam).

Groot onderhoud
Om de 6 jaar vindt er groot onderhoud plaats in de bospercelen in de zuidrand van Midden-Delfland. Boswachter Lisa Wassenaar van Staatsbosbeheer licht toe: "Tijdens groot onderhoud worden door middel van machines de bospercelen opgeknapt. Er wordt licht, lucht en ruimte gecreëerd om zo de diversiteit in het bos te stimuleren en de duurzaamheid van het bos te optimaliseren."

Wassenaar vervolgt: "Tijdens groot onderhoud is het van belang om na te denken over een duurzaam en veilig behoud van het bos in de komende decennia. Doordat de meeste bospercelen in het verleden zijn aangeplant met bomen van veelal dezelfde soort en leeftijd, bereiken we dit doel alleen door bij te sturen en gefaseerd ruimte te maken in het bos. Zo kunnen er nieuwe boom- en struiksoorten worden bij geplant en ontstaat een grotere variatie in leeftijd en soorten. Het resultaat is meerdere lagen (hoogteverschillen) en een hogere biodiversiteit aan flora in het bos dat weer een thuis biedt aan verschillende diersoorten." Zijn er al reeën in het Midden-Delfland? "Voor zover ons bekend niet", antwoordt de boswachter. "Vossen zijn er wel. Voor reeën is het probleem dat voldoende grote gebieden, waar ze ongestoord door mensen kunnen verblijven, ontbreken. Alle natuur in Midden-Delfland is ontsloten voor recreatie. Ook is een probleem dat de infrastructuur in Midden-Delfland niet ideaal is voor deze dieren om uit andere gebieden hierheen te komen. Ik zeg nooit nooit, maar het zal nog wel enkele decennia gaan duren dat zich in Midden-Delfland ook reeën zullen vestigen."

Aanstippen van bomen
De voorbereidende werkzaamheden hebben afgelopen jaar plaatsgevonden; het aanstippen van bomen. "Concreet selecteerden we drie typen bomen: bomen waar komende jaren extra energie en tijd in wordt gestoken om ze te laten doorontwikkelen tot grote en imposante bomen. Bomen die moeten wijken om meer variatie in het bos te genereren en bomen die geen speciale rol in het bos gaan vervullen en daardoor niet hoeven te wijken."

Zieke essen
De es gaat in Nederland massaal dood als gevolg van de Aziatische schimmelziekte essentaksterfte. De es herstelt niet van deze boomziekte. De zieke essen kunnen gemakkelijk omvallen of takken verliezen wat gevaarlijke situaties oplevert langs wegen en paden. "Daarom gaat Staatsbosbeheer in opdracht van het CBG de zieke essen weghalen en daar nieuw, gevarieerd en toekomstbestendig bos terug planten. Indien er gezonde essen worden aangetroffen worden deze waar mogelijk gespaard."

Wat merken omwonenden en recreanten van de werkzaamheden?
Het is mogelijk dat men enige hinder ondervindt. Dit kan bestaan uit het geluid van machines en het is mogelijk dat fiets- en wandelpaden tijdelijk worden afgesloten of omgeleid (let op de bebording ter plaatse). "Staatsbosbeheer probeert de overlast tot een minimum te beperken", zo luidt de toezegging van Staatsbosbeheer. 

Meer informatie
Meer informatie over bosbeheer op deze webpagina van Staatsbosbeheer: 

In week 26 wordt op het boswachtersblog een podcast met beeld gepubliceerd die verder ingaat op de boswerkzaamheden.

Vragen kunnen gesteld worden op 010 4600591 of per e-mail via hofvandelfland@staatsbosbeheer.nl

Foto boven het artikel: werkzaamheden vorig jaar in het Midden-Delfland buiten Vlaardingen (bron foto Staatsbosbeheer, Team Hof van Delfland)

 

afbeelding

23-06-2022