Spoorverdubbeling Delft-Schiedam

Spoorverdubbeling Delft-Schiedam

SCHIEDAM/DELFT - Op 3 april hield Prorail de tweede infoavond over de spoorverdubbeling van het traject Delft - Schiedam v.v. en de aanleg van met name de nieuwe stations Rijswijk-Buiten en Kethel. De bijeenkomst was in stadskantoor Schiedam. Er waren circa honderd belangstellenden die de infoavond bijwoonden.

Namens de KNNV-afdelingen Natuurlijk Rotterdam, Natuurlijk Delfland en Natuurlijk  Waterweg-Noord was Huub van 't Hart aanwezig. Voor de natuurorganisaties is de kern de  wijze van aanleg in Provinciaal Bijzonder Landschap Midden-Delfland en in het bijzonder in de Noordkethelpolder, in de Kerkbuurt en Beatrixpark in Schiedam, van belang.

Er werden drie alternatieven aangegeven die onderzocht gaan worden:

1. Maaiveld
Betekent handhaving huidig talud met hier en daar een ophoging om fietspaden er  onderdoor te kunnen trekken. Is wel een kostbare oplossing, omdat het talud over de hele  lengte onderheid moet worden vanwege de slappe ondergrond.

Nadelen: het huidige aantal intercity's van acht per uur wordt uitgebreid met twaalf citysprinters per uur hetgeen een forse toename van geluids- en visuele hinder met zich  meebrengt. Verhoging spoortalud verergert die overlast. Alleen maar nadelen voor het  landschap.

2. Geboorde tunnel
Ondergronds alternatief, maar wordt door geen van de aanwezige ingenieurs als haalbaar beschouwd.

3. Verdiepte aanleg
'Zoals bij de A4,' zei de Prorailingenieur. Grote voordelen, omdat geluids- en visuele hinder wegvallen net als bij de A4. Namens de drie KNNV-afdelingen is aangedragen dat er een  plus voor het landschap kan worden gecreëerd door op de betonnen bak met het spoor een  tweede betonnen bak met water te plaatsen. De kosten van de verankering van de  spoorbaan vallen dan weg, omdat de waterbak het geheel stabiliseert.

Een tweede plus is dat de geluidshinder ook nabij het spoor geheel wegvalt. Een derde plus  is dat zowel naast de bak als er overheen wandel- en fietspaden kunnen komen. Een vierde  plus is dat de spoorwegovergang bij de Kandelaarweg zonder aantasting van het daar  aanwezige landschaps- en dorpsgezicht kan worden gerealiseerd doordat de Kandelaarweg  gewoon over de bak heen kan lopen.

De Prorailingenieurs vonden het een interessante oplossing en nemen die mee in het intern  overleg.

Ongelijkvloerse, vrije kruising
Een apart voor Midden-Delfland gevaarlijk onderwerp is de zogenaamde ongelijkvloerse,  vrije kruising. Hier moeten er om allerlei redenen twee van worden aangelegd. Eén tussen  Den Haag en Rotterdam en één tussen Rotterdam en Dordrecht Kijfhoek. Het gaat om die  tussen Den Haag en Rotterdam. Die is in principe geprojecteerd midden in Midden-Delfland  omdat daar veel ruimte is.

Dat is een ernstige aantasting van de open ruimte in  Midden-Delfland als hier de kruising wordt gerealiseerd. Voor de KNNV-afdelingen Natuurlijk Rotterdam, Natuurlijk Delfland en  Natuurlijk Waterweg Noord is dit volkomen  onaanvaardbaar; de Landschapstafel BPL heeft  dat ook al onderstreept. Uit een eerder overleg met de Prorailingenieur bleek dat de vrije  kruising ook bij Rotterdam Centraal kan worden gerealiseerd, alleen heeft dat minder de  voorkeur van Prorail omdat hier minder vrije ruimte is. De drie KNNV afdelingen blijven dus  onderstrepen dat de vrije kruising in Midden-Delfland onhaalbaar is.

Wat is en doet Natuurlijk Delfland?
Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuuronderzoek, onze passie voor de natuur delen  (natuureducatie) en de natuur beschermen via excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer. De activiteiten zijn in drie categorieën te  verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit  alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt.

Het werkgebied omvat de gemeenten Westland, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk, Ypenburg-Leidschenveen (Den Haag), Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Ook beheert Natuurlijk Delfland het Melarium, het centrum voor natuur, bijen en kunst. Meer informatie is te vinden op de website: https://delfland.knnv.nl/.

De vereniging is een afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuur Vereniging (KNNV) en  een werkgroep van de Zoogdiervereniging, Ravon, Floron Duinbehoud, Mycologische  Vereniging, BLWG en stichting Anemoon.

Tekst en fotografie
Natuurlijk Delfland

240411 Railverdubbeling Delft Schiedam Natuurlijk Delfland2

11-04-2024