Bewoners hielden:

Snelheidscontroles met laserguns op Lange Haven

Snelheidscontroles met laserguns op Lange Haven

SCHIEDAM - Bewoners van de Lange Haven hebben, in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, een campagne gevoerd om het verkeer dat gebruikmaakt van hun straat ervan bewust te maken dat dit een woonerf is en dat de maximum snelheid derhalve 15 kilometer per uur is. De bewoners hebben de afgelopen weken met laserguns snelheidsmetingen gedaan.

langehavenl2h

"De hele Lange Haven is een woonerf, dat betekent dat er een maximum snelheid van 15 Km per uur geldt. Regelmatig wordt er veel harder gereden. De Lange Haven is smal en heeft geen stoep. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. Meerdere buurtgenoten hebben melding gemaakt bij de gemeente, maar dat heeft nog niet tot (re)actie van de gemeente geleid", zo laten de buurtbewoners die de actie hebben uitgevoerd in een persbericht weten.

Metingen
Het persbericht gaat verder: "Van 8 tot 13 oktober hebben verschillende bewoners met een lasergun snelheidsmetingen gedaan. De metingen zijn overdag tussen zeven uur ‘s ochtends en zeven uur ‘s avonds uitgevoerd. De gemiddelde snelheid lag op 23,5 km per uur. De hoogstgemeten snelheid was 42 km per uur. Dat is bijna driemaal te hard, op de snelweg zou dit een fikse boete betekenen. ‘s Avonds en ‘s nachts zijn de snelheden nog veel hoger. De gemeente is middels bijgesloten brief geïnformeerd over de uitkomsten van de meting en er is een verzoek gedaan om aanvullende maatregelen te nemen."

Stickers
"Komende tijd wordt aandacht op de rijsnelheid gevestigd door 15-km-zone-stickers langs de weg. Dit betekent dus niet op ‘vast’ straatmeubilair zoals lantaarnpalen, maar op plaatsen die af en toe de aandacht kunnen trekken. Denk aan een grote vuilnisbak, emmer, bakfiets..."

VVN-melding
"Iedereen die met een gevaarlijke verkeerssituatie geconfronteerd wordt, kan een melding doen bij VVN, hiermee komt overlast goed in kaart. https://vvn.nl/onveilige-verkeerssituatie-doe-een-melding ", aldus de bewoners van de Lange Haven die bij de actie betrokken zijn.

Bijlage brief
"Aan: College van B&W
cc: Nieuwe Stadsblad, de Schiedammer Online
Schiedam, 26 oktober 2022

VVN bewustwordingscampagne Lange Haven
Geachte dames en heren,

Bewoners en bezoekers van de Lange Haven ervaren regelmatig verkeersoverlast. De
Haven is aangemerkt als woonerf, maar regelmatig wordt er veel harder gereden dan de
maximaal toegestane snelheid van 15 km per uur.

De kade van de haven is, anders dan de meeste wegen in het centrum, een smalle lange
strook zonder stoep met woningen direct aan de verharde weg. Het harde rijden van
automobilisten en brommers leidt tot geluidsoverlast en gevaarlijke situaties.

Omdat een deel van de overlast wordt veroorzaakt door het overschrijden van de
maximumsnelheid van 15 km per uur is in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland een
bewustwordingscampagne ingezet. Van 8 tot 13 oktober hebben verschillende bewoners
met van VVN geleende apparatuur snelheidsmetingen gedaan. De metingen zijn overdag
tussen 7 uur ‘s ochtends en 7 uur ‘s avonds uitgevoerd. De gemiddelde snelheid lag op
23,5 km per uur. De hoogst gemeten snelheid was 42 km per uur.

De rijbreedte op de Lange Haven is op veel punten niet meer dan 3 à 4 meter. Hier moeten
voetgangers, fietsers en auto’s hun weg vinden. Voetgangers kunnen geen veilige route
lopen op een stoep. Bewoners stappen uit hun voordeur direct de weg op. Uit de metingen
blijkt dat praktisch alle auto’s te hard rijden. De metingen zijn alleen bij daglicht gedaan, ‘s
avonds en ‘s nachts wordt nog veel harder gereden.

In het kader van de VVN bewustwordingscampagne zullen de bewoners komende periode
waarschuwingsstickers van VVN langs te weg plaatsen. Hiervan wordt geen langdurig effect verwacht. Daarom vragen we de gemeente hier nogmaals aandacht voor te hebben en aanvullende maatregelen te nemen (bijvoorbeeld herhalingsborden maximale snelheid,
bestemmingsverkeer, autoluw maken, flitsers)."

26-10-2022