Vertrouwensband erg belangrijk bij hulp aan slachtoffers seksueel geweld

Slachtoffers gedwongen prostitutie zoeken bijna nooit zelf hulp

Slachtoffers gedwongen prostitutie zoeken bijna nooit zelf hulp

SCHIEDAM - Vorige maand was de derde bijeenkomst waarbij gemeenteraadsleden in gesprek gingen met organisaties uit de stad over huiselijk geweld. Dit keer ging het over gedwongen prostitutie en loverboys. Coach Shay, coach Mayada en coach Calvin van de YETS foundation waren hierbij aanwezig en schreven er een column over. Die kun je hieronder lezen.

INGEZONDEN

"Als YETS coaches staan wij naast onze jongeren. Als je onderdeel bent van YETS hoor je bij de “YETS Family”. Door een vertrouwensband leren wij onze jongeren goed kennen, maar wat nog belangrijker is dat zij ons ook goed leren kennen. Wij gaan “voor” in het delen van persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen. Zo durven de jongeren ook hun zorgen, persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen op tafel te leggen.

Het kunnen dingen zijn waar ze zich voor schamen of mogelijk bang zijn voor de gevolgen. Echter weten zij dat wij onvoorwaardelijk naast hen staan en aanwezig zijn bij de gevolgen, denk aan afspraken met andere partijen. Dit kunnen bijvoorbeeld scholen, huisartsen en hulpverleners zijn. We onderhouden ook contact met ouders, voogden en de school zelf. De verhalen die we op de bijeenkomst met de raadsleden hebben gehoord, waren intens. We hadden het ook over het verhaal op TV bij ‘Five days inside' van dat meisje dat seks moest hebben met groepen jongens. Onvoorstelbaar.

Jongeren weerbaar maken is belangrijk. Voorlichting via scholen ook maar je moet niet als professional “even” je verhaal doen en weer weg gaan. Je moet laten zien dat je blijft en dat je er echt voor hen bent. Elke stap met hen afgaan. Onafhankelijk van school, maar wel samenwerken met school. Dat is natuurlijk best ingewikkeld. Jongeren krijgen vaak mee, om hun problemen niet met school te delen. Daarom is het belangrijk voor externe partijen om de afstand en nabijheid goed te bewaken.

Het is belangrijk om aanwezig te zijn in de wijken en signalen op te pikken. Vanuit het team dat illegale prostitutie opspoort, hoorden we dat hoe eerder je erbij bent, hoe groter de kans is dat je iemand eruit kunt halen en diegene zijn of haar leven weer op kan pakken. Voordat ze te veel littekens hebben en verharden. Dan wordt het moeilijker. Slachtoffers zoeken haast nooit zelf hulp. De melding komt bijna altijd van iemand anders.

Let op mannen die bij een adres af en aan komen voor een half uurtje.

Het viel mij op dat de grootste groep slachtoffers gewoon een Nederlandse achtergrond heeft. Je denkt vaak aan meisjes uit het buitenland, maar dat is dus niet zo. Het kunnen trouwens ook jongens zijn. De slachtoffers zijn meestal tussen de 15 en 22 jaar oud.

Het was goed om bij deze bijeenkomst te zijn, dat je weet dat dit soort dingen gebeuren. Dat het niet jouw schuld is als het gebeurt, Als zo’n dader jou op het oog heeft, is het heel moeilijk om te ontsnappen. Dan ben je niet zwak. Je bent juist enorm sterk als je er uit weet te komen en als je hulp durft aan te nemen.

Iedereen heeft de focus nu op messen, wat ook een heel heftig probleem is. Maar het is belangrijk om een bredere blik op spelende problematieken vast te houden. We moeten er ook over blijven praten, zodat als we de signalen zien, we ook weten hoe we kunnen handelen. Goed dat hier in Schiedam aandacht voor is. En dat wij als jongerenorganisatie gezien worden als een van de organisaties die kunnen helpen.

Maak je je zorgen over iemand die mogelijk slachtoffer is van seksuele uitbuiting?

Bij Humanitas Prostitutie Maatschappelijk Werk www.humanitasexpertisecenrtum.nl kun je terecht voor advies en hulp. Bij www.chatmetfier.nl kun je heel laagdrempelig je verhaal delen en  informatie krijgen. Als je (kortgeleden) een nare seksuele ervaring hebt meegemaakt kun je 24/7 bellen met 0800-0188 met het Centrum Seksueel Geweld. Veilig Thuis is te bereiken op 0800 2000.'

Foto: raamprostitutie in Amsterdam, doto door M.Minderhoud - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66644 Bronvermelding : M.M.Minderhoud of Wikipedia/Michiel1972

12-10-2021