... nu Restauratie Werkplaats Schiedam nog ...

Serious Bee en Voedselbank hebben goed onderkomen

Serious Bee en Voedselbank hebben goed onderkomen

SCHIEDAM - Restauratie Werkplaats Schiedam zoekt nog steeds een nieuw onderkomen. Begin 2023 hebben ze - op persoonlijke titel - oplossingen aangedragen. Inmiddels hebben Serious Bee Distillers en Voedselbank een onderdak.

'Wellicht zijn de aangedragen mogelijkheden nog actueel. Ook is vorig jaar een brief geschreven naar de gemeente(raad) en naar de afdeling van de gemeente die over de panden gaat o.a. in de 's-Gravelandsepolder,' aldus oud-raadslid Mari Dingenouts en Irado Medewerker Arie Bitter.

Hun relaas
'In april heb ik een brief geschreven, aanvullend op een eerdere brief van vrijdag 31 maart jl. over de te abrupte beëindiging van de huisvesting van Serious Bee Distillers per 1 augustus aan de van Heekstraat met als mogelijke oplossing Elzensteeg 2:  een historisch pand dat ooit dienst deed als branderij.

De brief is, zoals verzocht, doorgestuurd naar gemeenteraad en college van B&W. Ín die brief is de behoefte aan een noodzakelijke ruimere huisvesting van Restauratie Werkplaats Schiedam onderbelicht gebleven. 

Uit foto's en teksten wordt duidelijk dat de stichting niet alleen goed en veel ambachtelijk werk heeft verricht in de werkplaats aan de Elzensteeg 2. Ook is aan de molens met specifieke projecten veel bewaard gebleven.

In mijn brief is onder andere de Noordvest als oplossing genoemd voor het ruimtelijk werkplaatsprobleem. Niet genoemd is de eventuele mogelijkheid in de leegstaande bedrijfspanden aan Buitenhavenweg 54-56 (aan het water) en de recent vrijgekomen bedrijfspanden van het Goed aan de ‘s-Gravelandsweg 268 en in Bedrijvenpark 's-Gravelandsepolder.

Die laatste lijkt mij een reële optie om daar de uit zijn jas gegroeide Restauratiewerkplaats Schiedam te huisvesten. Met de mogelijkheid voortaan daar groter ambachtelijk werk te kunnen verrichten zoals bijvoorbeeld de fluisterboten te kunnen onderhouden.

Het laatste (de stallen) is over een aantal maanden niet meer mogelijk bij de Glasfabriek. Als toegevoegde optie is het denkbaar om in het leeggekomen Het Goed-pand aan de ’s-Gravelandseweg ook de Voedselbank Schiedam een plek te gunnen. Belangrijk voor distributie naar de wijken en tevens als ontmoetingsruimte. Op die manier ontstaat er een soort bedrijvenverzamelgebouw.

Bovendien staat het hier dichtbij het nieuwe Ambachtencentrum van Irado/Het Goed aan de Fokkerstraat. De Voedselbank Schiedam is al een tijdje op zoek naar meer ruimte.

Bij het welslagen van de voorgelegde ideeën kunnen huisvesting- en ruimteproblemen van vier lokale organisaties, stuk-voor-stuk van grote waarde voor Schiedam, opgelost worden. Het zou geweldig zijn als de gemeente daar kans toe ziet.

Ik verzoek u deze aanvullende brief ook door te sturen naar gemeenteraad en college van B&W als toevoeging aan de briefmail van 31 maart j.l.

Met vriendelijke groet,

Mari Dingenouts, oud-raadslid en Irado-medewerker, Arie Bitter, betrokken Schiedammer.'

Fotografie
Mari Dingenouts

Fotobijschrift
Boven: Elzensteeg
Galerij: panden 's-Gravelandsepolder en Buitenhavenweg

afbeelding
afbeelding

15-05-2024