Scoutinggroepen sturen open brief aan gemeente Schiedam

Schiedamse scouting raakt laatste restje subsidie kwijt

Schiedamse scouting raakt laatste restje subsidie kwijt

SCHIEDAM – Al eerder gaven de Schiedamse scoutinggroepen aan niet goed te passen in de subsidieregeling die de gemeente Schiedam enkele jaren geleden invoerde. Nu die regeling ertoe leidt dat de scoutinggroepen hun laatste restje subsidie kwijtraken sturen zij een open brief aan de gemeenteraad.

Naar voorbeeld van de gemeente Breda voerde de gemeente Schiedam enkele jaren geleden een nieuw subsidiebeleid in. Daarin moesten alle organisaties in de sociale zorg deelnemen aan tafelgesprekken, waarbij de organisaties onderling hun (zorg)projecten op elkaar afstemmen en afspreken wie welke subsidie krijgt. In de praktijk is de subsidieregeling een zeer ingewikkelde en tijdrovende klus.

“Tot onze grote verbazing moesten de scoutinggroepen, als kleine vrijwilligersverenigingen, hier ook aan meedoen, ook al zijn wij geen zorg-organisaties. Opeens zaten onze vrijwilligers aan tafel met beroepskrachten van grote instellingen als Humanitas, Yets of Dock. En daar moesten onze vrijwilligers vaak nog vrij voor nemen ook, want de overleggen begonnen steeds vaker om 16:00 uur. Dat was om rekening te houden met vrijwilligers, maar  onze mensen moeten wel eerder van hun werk komen”, aldus een van de bestuursleden.

Al drie jaar geleden vroegen de scoutinggroepen aan de gemeente om als sportvereniging aangemerkt te worden. De hoeveelheid ‘bewegen’ die de leden van de scoutinggroepen elke week doen, rechtvaardigt een dergelijke indeling zeker. De gemeente wees dit verzoek af, met de toezegging te gaan kijken of al die andere zaken die bij scouting horen, maar niet onder ‘zorg’ vallen, ook meegeteld kunnen worden bij de subsidiebeoordeling.

“Scouting doet tenslotte heel wat meer dan ‘zorg’. Natuurlijk bewegen, maar we zijn bijvoorbeeld ook veel in de natuur waardoor de kinderen en jongeren hier veel van leren en de natuur leren respecteren. We hebben wel eens de havens van Schiedam met kano’s van afval ontdaan en een scoutinggroep was bijna winnaar van de Gouden Kliko. Dat is praktische educatie op het gebied van afval. Allemaal zaken die de gemeente zegt te willen ondersteunen, maar die nu niet worden meegenomen omdat de tafeloverleggen alleen op de zorg gericht zijn. 

Hoewel de scoutinggroepen jaarlijks aangaven hier tegen aan te lopen, loste de gemeente haar toezegging dit wel mee te nemen in de beoordeling nooit in. In Breda liepen ze tegen hetzelfde aan, en daar is Scouting al lang uit de tafeloverleggen gehaald. Juist omdat Scouting helemaal niet in dat smalle zorgplaatje past. Schiedam heeft het meeste van wat Breda doet overgenomen, maar deze aanpassing nu net niet”, aldus Richard Spruit, voorzitter van een van de scoutinggroepen.

De scoutinggroepen hebben nu een open brief gestuurd aan de gemeenteraad. “Wij vragen ons af of dit wel is wat de gemeenteraad beoogde toen de tafeloverleggen werden ingesteld. We snappen dat binnen het tafeloverleg het lastig is zaken mee te nemen die niet onder zorg vallen, maar juist de gemeenteraad heeft als taak zaken in hun samenhang over beleidsterreinen heen te bekijken, en in te grijpen als de uitwerking van een regeling onredelijk is”. In hun open brief hebben de scoutinggroepen de gemeenteraad gevraagd juist dat te doen.

Foto: de scouts aan zee (Richard Spruit)

03-11-2021