‘Door de bomen de stad weer zien’

Schiedamse Bomenridders bieden Herplantkaart aan

Schiedamse Bomenridders bieden Herplantkaart aan

SCHIEDAM - Tijdens de commissievergadering van dinsdag 9 april hebben de Bomenridders hun inspreekbeurt aangewend om via voorzitter mevrouw Jessie Silva de ‘Herplantkaart Schiedam’ te overhandigen aan de gemeenteraad.

Deze kaart, tot stand gekomen met hulp van diverse groendenkende inwoners van Schiedam, wil de raad er op een positieve manier op wijzen dat er best nog plekken in de stad zijn waar extra bomen geplant kunnen worden (*).

Op de agenda van de raadscommissie stond de collegebrief met de update van het UPG (Uitvoeringsprogramma Groen) en de Monumentale Bomenlijst. Via Beheer Openbare  Ruimte (wethouder Cemil Kahramanoglu) werd hierin onder andere gemeld dat in het  plantseizoen 2023-2024 ruim 100 bomen extra geplant zullen gaan worden.

Bomenridders: “Het is duidelijk dat de beschikbare ruimte voor bomen beperkt is in onze  volgebouwde stad. We respecteren als Bomenridders de verschillende belangen die spelen,  maar naast huizen om in te wonen en veel asfalt om ons te kunnen verplaatsen, hebben we  ook ruimte nodig om te leven.

Vooruitlopend op de gemeentelijke Buurtboom-actie hebben we daarom samen met een  groep betrokken Schiedammers door de gehele stad potentiële plekken gezocht en  aangemerkt voor plant en herplant. We hebben deze boomlocaties geplot op onze zogenaamde ‘Herplantkaart’.

Hiermee ligt er een onontgonnen potentie om ruim 1000 bomen in de stad te planten.”

(Suggesties voor plantplekken kunnen nog steeds doorgegeven worden via: schiedam@debomenridders.nl).

De Bomenridders gaven ook aan blij te zijn met het feit dat Schiedam nu een Monumentale Bomenlijst heeft: “Wij zijn blij dat deze aanzet er nu eindelijk is, omdat dit het belang van bomen onderstreept. Maar er ontbreken er echter nog veel.”

Schiedammers werden opgeroepen om te checken of die boom in hun omgeving die ze echt niet zouden willen missen, op de Bomenlijst staat, en zo niet, deze eens langs de lijst van criteria te leggen. Want monumentale bomen krijgen meer onderhoud en aandacht, dus deze check zou de moeite waard kunnen zijn.

Wethouder Kahramanoglu gaf aan dat de Bomenlijst een ‘levend’ document is en nog niet compleet. Schiedammers zijn uitgenodigd om aanvullingen voor de lijst in te sturen. Tevens bedankte hij de Bomenridders voor de Herplantkaart.

(*) De voorgestelde locaties zijn nog niet gecontroleerd op eventuele aanwezigheid van kabels en leidingen

11-04-2024