Petra Zwang opnieuw lijsttrekker

PvdA zet in op verdubbeling van aantal zetels

PvdA zet in op verdubbeling van aantal zetels

SCHIEDAM - De PvdA heeft de kandidatenlijst voor de komende raadsverkiezingen van 16 maart 2022 vastgesteld. De huidige fractievoorzitter Petra Zwang is opnieuw lijsttrekker. De partij heeft nu twee zetels. Het huidige tweede raadslid, Bilal Badri, staat op plek 10. De nieuwe nummer 2 is Jessie Silva, die nu opvolgend raadslid is. Op 3 staat nieuwkomer Dick van Belle. Opmerkelijke naam is Guido Antunes (op 8); hij zat voor GroenLinks in de raad.

Tijdens een ledenvergadering die deels fysiek in Soos Blauwhuis en deels online via Google Meet plaatsvond op zaterdag 18 december, hebben de PvdA-leden Petra Zwang gekozen als lijsttrekker voor de Schiedamse gemeenteraadsverkiezingen 2022-2026. Op plek twee en drie staan Jessie Silva (momenteel opvolger/commissielid) respectievelijk nieuwkomer Dick van Belle. Huidig raadslid Bilal Badri staat op eigen verzoek als 'lijstduwer' op de lijst. Tevens is het sociale verkiezingsprogramma tijdens de ledenvergadering vastgesteld.

De Algemene Ledenvergadering van de Partij van de Arbeid Schiedam stond in het teken van het vaststellen van de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 en het verkiezingsprogramma. Kersvers lijsttrekker en huidig fractievoorzitter Petra Zwang vertelde in haar speech nog niet klaar te zijn met haar missie voor Schiedam. Zij ziet voor de PvdA nog genoeg kansen in Schiedam. En dat de signalen uit de stad haar het vertrouwen geven dat de PvdA Schiedam op een groei van het zetelaantal kan rekenen; momenteel heeft de partij twee zetels (‘We gaan voor ten minste twee extra zetels’).

De campagne zal erop gericht zijn om de beoogde winst in maart 2022 te behalen. Een realistische ambitie volgens de lijsttrekker. Verder gaf Petra Zwang aan dat er een stevige campagne gevoerd zal worden, waarbij op de eigen kracht van de PvdA zal worden gebouwd. Dit onderbouwt de fractielijsttrekker met het volgende: "Vandaag is een stevige kandidatenlijst vastgesteld met ervaring en nieuw sociaal bloed. Dit wordt aangevuld tot een lijst van ten minste  twintig bevlogen kandidaten." 

Zij vervolgt: "Wij hebben vandaag het verkiezingsprogramma vastgesteld op basis van de sociale PvdA-waarden en -idealen. Het is een verkiezingsprogramma voor Schiedammers, met antwoorden op de problemen van vandaag en in de toekomst."

De kandidatenlijst ziet er als volgt uit:

1. Petra Zwang
2. Jessie Silva 
3. Dick van Belle
4. Wijnand de Leeuw
5. Wouter Hessel Boender
6. Aad Verbeek
7. Chioke Rosalia
8. Guido Antunes
9. Ben Thomassen
10. Bilal Badri

20-12-2021

error showing content