PPSC ontvangt Koninklijke Erepenning

PPSC ontvangt Koninklijke Erepenning

SCHIEDAM - Op zaterdag 6 november overhandigt burgemeester Cor Lamers de Koninklijke Erepenning aan Rick Bronwasser, voorzitter van PPSC, ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de vereniging op 30 april 2020. Vanwege coronamaatregelen kon de penning niet eerder worden uitgereikt.

PPSC is een Schiedamse voetbalvereniging op Sportpark Thurlede, actief in de zaterdagcompetitie van de KNVB. De club heeft ongeveer 600 leden. Een deel daarvan is actief binnen de vrouwentak. PPSC heeft een van de grootste vrouwenafdelingen van de regio. In de jaren 80 van de vorige eeuw is de vereniging twee keer achter elkaar gepromoveerd tot het hoogste amateurniveau van Nederland. Naast voetbal biedt PPSC, voornamelijk voor ouderen, ook jeu de boules, tafeltennis, biljart en walking football aan.

De Koninklijke Erepenning is een bijzondere onderscheiding, die uitsluitend is bestemd voor die verenigingen die ten minste een halve eeuw bestaan. De onderscheiding wordt alleen uitgereikt bij de viering van het vijftigjarig bestaan of een veelvoud van 25 jaar. Om voor een erepenning in aanmerking te komen dient een vereniging zich onder andere op haar terrein te onderscheiden. De vereniging en haar bestuursleden dienen te goeder naam en faam bekend te staan.

In voorgaande jaren viel die bijzondere eer te beurt aan onder meer de Schiedamse handbalvereniging ‘Door Wilskracht Sterk’ die de Koninklijke Erepenning ontving in het kader van haar 75-jarig bestaan en de Schiedamse Basketbalvereniging ‘Juventus’ ontving de Koninklijke Erepenning ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan. Eerder dit jaar ontving voetbalvereniging Excelsior ’20 eveneens de penning. Ook zij bestonden in 2020 100 jaar.

06-11-2021