Parkeerplaatsen zijn al weken klaar maar niet te gebruiken

Parkeerplaatsen zijn al weken klaar maar niet te gebruiken

SCHIEDAM - Rob van der Stel maakt zich zorgen over zijn buurt, de Ambachtenbuurt, in Schiedam Noord. Dat het bij een ophoging behelpen is voor de bewoners, dat begrijpt hij. Dat dit naar zijn mening onnodig lang duurt, vindt hij onbegrijpelijk. Parkeerplaatsen zijn klaar maar kunnen niet gebruikt worden. En dat om het simpele feit dat de verkeersborden nog niet klaar zijn... Hieronder lees je zijn column.

Sinds begin april wordt er rond de Hovenierstraat en het Touwslagerpad gewerkt aan het ophogen van de straten. Ruim een maand geleden werd door de aannemer een gedeelte van de Hovenierstraat en twee weken geleden het Touwslagerpad opgeleverd. Wat schetst de verbazing: de parkeerplaatsen aan het laatstgenoemde pad zijn nog steeds niet toegankelijk, terwijl er een gigantisch tekort is aan parkeerplaatsen.

Bij mijn navraag bij de aannemer en de gemeente Schiedam blijkt het probleem erin te zitten dat niet duidelijk is welke bestemming er wordt toegekend, mogelijk een woonerf, en dat het wachten is op de verkeersborden. Er zou, zonder de borden, een onduidelijke en gevaarlijke situatie kunnen ontstaan.

De gemeente ziet hierbij over het hoofd dat het nu nog gevaarlijker is. Auto’s worden nu op stoepen en voor tijdelijk afgesloten straten geparkeerd, waardoor de hulpdiensten ernstig belemmerd kunnen worden. Je zou kunnen zeggen dat dit, wat ik noem ondoordacht gedrag van de gemeente, burgerlijke ongehoorzaamheid bij de bewoners uitlokt. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn van de gemeente?

De nauwe doorgangen hebben inmiddels al gezorgd voor een aanrijding en de bewoners klagen - terecht -  steen en been omdat de huizen nog steeds niet bereikbaar zijn. Aan het plan voor het ophogen van de Ambachtenbuurt wordt al jaren gewerkt, vreemd dat dit niet al veel eerder is voorzien.

Rob van der Stel,
een bezorgde buurtbewoner

WhatsApp Image 2022-10-22 at 9.06

22-10-2022