Op 7 november 2021 om 15:00 uur in het Julianapark

Overdracht Verzetsmonument door Sociëteit de Vrijheid 1945 aan de Gemeente Schiedam

Overdracht Verzetsmonument door Sociëteit de Vrijheid 1945 aan de Gemeente Schiedam

Vorig jaar op 7 november werd een monument onthuld in het Julianapark om Schiedamse Verzetsstrijders te eren. Het initiatief voor dit monument werd genomen door de Schiedamse Sociëteit De Vrijheid 1945 ter gelegenheid van haar 15e lustrum. De Sociëteit wil daarmee de herinnering levend houden aan alle Schiedammers die in welke vorm dan ook actief aan het verzet tegen de bezetter deelnamen.

Het monument werd ontworpen door de bekende Schiedamse kunstenaar Sjef Henderickx, die eerder kunstwerken voor de openbare ruimte maakte maar ook landelijke bekendheid verwierf met het kunstwerk “Het Lam” in de Grote- of St. Janskerk.

Het monument kwam tot stand dankzij financiële bijdragen van leden van sociëteit De Vrijheid 1945 en een belangrijke subsidie van het De Grootfonds.

Sociëteit de Vrijheid 1945

De “Sociëteit de Vrijheid 1945” werd een half jaar na de bevrijding in 1945 opgericht door een aantal Schiedamse leden van het 6e bataljon van de Binnenlandse Strijdkrachten.  Men wilde de vriendschapsbanden die tijdens het verzet in de oorlog waren ontstaan vasthouden en besloot daarom een sociëteit op te richten. Ook de Schiedamse gijzelaars die in de oorlog geïnterneerd waren geweest in St. Michielsgestel werden uitgenodigd om lid te worden.  Later werd de Sociëteit  –zij het op uitnodiging–  ook opengesteld voor mensen zonder verzets- of gijzelaarsachtergrond.  

Overdracht van het monument aan de Gemeente Schiedam

Bij de onthulling van het Verzetsmonument op 7 november vorig jaar gold een strikt corona-regime, waardoor de onthulling een sober karakter had en een formele overdracht van het monument aan de gemeente achterwege moest blijven. 

Precies een jaar na de onthulling zullen de voorzitters van de Sociëteit (Rob Wassenaar) en van de Lustrumcommissie (Reinier Scheeres) het Verzetsmonument nu aan de Burgemeester van Schiedam aanbieden. De overdracht van het monument zal een sober karakter hebben en naar verwachting niet meer tijd in beslag nemen dan 15 minuten. 

Meer informatie over het monument is te vinden op de website:  
www.verzetsmonument-schiedam.nl

04-11-2021