Aanvraag evenementenvergunning

Oudejaarsfeest op de Vlaardingerdijk

Oudejaarsfeest op de Vlaardingerdijk

SCHIEDAM - Bij de burgemeester van Schiedam is een vergunning aangevraagd voor het houden van het evenement Oudejaarsfeest op de Vlaardingerdijk te Schiedam op 31 december 2021 van 11:00 uur tot 17:00 uur.

Het evenement houdt in dat men op de Vlaardingerdijk tussen de Rembrandtlaan en Aleidastraat oliebollen en appelflappen zal uitdelen.

De opbouw is vrijdag 31 december 2021 van 10:00 uur tot 11:00 uur, de afbouw 31 december 2021 van 17:00 uur tot 18:00 uur.

Vanaf 27 oktober 2021 ligt een afschrift van de aanvraag, gedurende twee weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum (Omgevingsloket), Stadserf 1 te Schiedam (alleen op afspraak).

Tijdens de genoemde periode kunnen belanghebbenden over de aanvraag hun zienswijze naar voren brengen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de burgemeester van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam, onder vermelding van Oudejaarsfeest Vlaardingerdijk.

Foto: archieffoto van oliebollen terwijl deze worden gebakken (c) De Schiedammer Online

29-10-2021