Discussie over al dan niet bieden van gebedsruimte/stilteruimte op scholen

Lyceum Schravenlant in NRC als casus 'school zonder gebedsruimte'

Lyceum Schravenlant in NRC als casus 'school zonder gebedsruimte'

SCHIEDAM - De krant NRC heeft vrijdag een artikel gewijd aan het al dan niet aanwezig zijn van gebedsruimtes voor leerlingen op scholen. Daarin worden casussen besproken van enkele scholen, waaronder de openbare middelbare school Lyceum Schravenlant in Schiedam.

Op deze school (die in 1869 werd opgericht als Rijks-HBS) wordt sinds  de oprichting niet actief aan religie gedaan, wat een bewuste keuze is, zijn de woorden van rector Wiclef Poesiat die in het artikel te lezen zijn. Hij wordt bevraagd over een door de krant aangekaart conflict; drie leerlingen zeggen dat biddende scholieren worden 'lastiggevallen' door docenten. Een petitie van leerlingen voor een gebedsruimte heeft niet tot zo'n ruimte geleid. Er wordt 'stiekem op de gangen' gebeden.

Hier kun je het artikel in de NRC lezen:
https://www.nrc.nl/nieuws/2023/03/31/scholen-worstelen-met-gebedsruimtes-voor-leerlingen-bij-ons-wordt-niet-aan-religie-gedaan

Dit zegt de Rijksoverheid over openbaar versus bijzonder onderwijs:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijheid-van-onderwijs/openbaar-en-bijzonder-onderwijs

Zülfikar Güler, opvolgend raadslid en commissielid voor D66 Schiedam, heeft het NRC-artikel op zijn Facebook-pagina gedeeld. Hij schrijft erover: "Dit kan toch niet waar zijn Scholengemeenschap Schravenlant en Gemeente Schiedam. Geef deze leerlingen een kleine gebedsruimte op school of geef ze de ruimte om naar de moskee te gaan. Daarnaast is artikel 6 uit het wetboek Nederlandse grondwet daarin vrij duidelijk. 
Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet."

Gemeenteraadslid Maarten Reuderink (AOV) heeft eronder gereageerd: "Openbaar onderwijs is OPENBAAR onderwijs."

Güler repliceert: "De kernwaarden van het openbaar onderwijs zijn gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Op basis hiervan vanuit het karakter van het openbaar onderwijs zou het niet misstaan om op enige wijze gehoor te geven aan het verzoek om een gebedsruimte zoals bijvoorbeeld door het aanwijzen/inrichten van een algemene stilterruimte voor iedereen voor een moment van bezinning toe te staan."

Reuderink vervolgens: "Je weet dat het in Nederland iedereen vrij staat om een school naar eigen gezindte op te richten. Als je behoefte hebt aan een gebedsruimte moet je een school oprichten, die dat regelt en niet gaan zeuren bij het OPENBAAR onderwijs."

Docent levensbeschouwelijke vorming Noah Miguel van Teijlingen reageert hierop: "Naar mijn idee is 'openbaar' voor iedereen toegankelijk. Dit geldt dus ook voor bepaalde minderheidsgroepen die we in ons land kennen. Ik ben niet van mening dat scholen per se een islamitische gebedsruimte dienen te hebben. Een gedeelde stilteruimte zou echter prima zijn, waar leerlingen ongeacht geloof terechtkunnen om te bidden of te mediteren of op andere wijze rust kunnen vinden."

Dit is een greep uit de discussie (voor de complete 'draad' zie deze Facebookpost).

Foto: leerlingen van Lyceum Schravenlant bezig met de schrijfmarathon voor Amnesty International, zie dit artikel

02-04-2023